Verdien geld met jouw netwerk

Hoe werkt de tijdelijke actie van Eleanor?

Het verdienmodel achter Eleanor is eenvoudig en transparant. De opdrachtgever en uitvoerende freelancer spreken een uurtarief af. Hiervan gaat €2,50 per uur naar jou als mediator en €2,50 per uur naar Eleanor.
De eerste 100 opdrachten die via het platform worden uitgevoerd betalen tijdelijk geen service-kosten aan Eleanor. Bij een gemiddelde opdracht van een paar weken kan dit al honderden euro’s schelen.

Kosten gestegen, meer ervaring opgedaan, inflatie… het zijn allemaal redenen waarom jij je uurtarief overweegt te verhogen. Best spannend. Want kan dat zomaar? En hoe kondig je zo’n hoger uurtarief precies aan?

gerelateerde vragen voor ZZP’ers

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Aansprakelijkheid

De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering variëren naargelang het type verzekering en het bedrag van de gekochte dekking. Ondernemers moeten een verzekeringsmakelaar raadplegen om de beste polis voor hun behoeften te bepalen.

Ja, u moet overwegen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om uzelf te beschermen tegen mogelijke schade die u of een door u ingehuurde derde aan anderen kan toebrengen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook belangrijk voor ondernemers die in bepaalde beroepen werken, zoals financiële/juridische dienstverlening, gezondheidszorg, of creatieve beroepen.

Ja, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade als gevolg van een fout gemaakt bij de uitoefening van uw werk. Deze verzekering beschermt u tegen financiële of lichamelijke schade die het gevolg kan zijn van een fout die u tijdens uw werk maakt.

Als je zelfstandige of ondernemer bent, vraag je je misschien af hoeveel een aansprakelijkheidsverzekering kost. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een zelfstandige of ondernemer kost meestal tussen de 200 en 500 euro per jaar. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is daarentegen duurder en kost gewoonlijk tussen 1 000 en 5 000 euro per jaar.

Waarom heb ik een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Als zelfstandige of ondernemer sta je bloot aan een aantal risico’s. Als je door een klant of cliënt voor de rechter wordt gedaagd, kun je voor de schade aansprakelijk worden gesteld. Dit is waar aansprakelijkheidsverzekering om de hoek komt kijken. Aansprakelijkheidsverzekering kan je helpen je financieel te beschermen als je voor schade wordt aangeklaagd.

Conclusie

Een aansprakelijkheidsverzekering is een belangrijk onderdeel van het zelfstandige of ondernemer zijn. De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering variëren naargelang het soort bedrijf dat je hebt en de hoeveelheid dekking die je nodig hebt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een zelfstandige of ondernemer kost gewoonlijk tussen 200 en 500 euro per jaar, terwijl een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk tussen 1 000 en 5 000 euro per jaar kost.

Anderen zochten naar

wat kost aansprakelijkheidsverzekering zzp, wat kost een aansprakelijkheidsverzekering zzp, wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering zzp, beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp, zzp aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp, fiscaal aftrekbaar, aansprakelijkheidsverzekering zzp vergelijken, verzekerd bedrag

.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_4cabf0-68 .kt-block-spacer{height:60px;}.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_4cabf0-68 .kt-divider{border-top-width:1px;height:1px;border-top-color:#eee;width:80%;border-top-style:solid;}

Anderen zochten ook naar

wat kost aansprakelijkheidsverzekering zzp, wat kost een aansprakelijkheidsverzekering zzp, wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering zzp, beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp, zzp aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp, fiscaal aftrekbaar, aansprakelijkheidsverzekering zzp vergelijken, verzekerd bedrag

Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt gewoonlijk u en de werknemers die namens u handelen. Hij kan ook externe aannemers dekken, maar alleen als het incident voortvloeit uit werk dat zij in opdracht hebben uitgevoerd. Als er een ongeval of schade wordt veroorzaakt door iemand die niet voor u werkt, bent u niet gedekt door uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk voor iedereen die een bedrijf heeft, omdat het hen beschermt tegen aansprakelijkheid voor schade die door henzelf of hun werknemers kan worden veroorzaakt. Het is vooral belangrijk voor mensen met beroepen zoals financiën, gezondheidszorg, of architectuur, waar fouten ernstige gevolgen kunnen hebben.

Als zelfstandige kunt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. Als u bij het uitvoeren van uw werk een fout maakt, kan deze verzekering u beschermen tegen de schade die daaruit kan voortvloeien. Bijvoorbeeld, een verkeerde suggestie, een rekenfout, of een slecht ontwerp. Deze verzekering is belangrijk voor ondernemers die werkzaam zijn in de financiële/juridische dienstverlening, de gezondheidszorg, creatieve beroepen zoals architecten.

Er zijn verschillende andere soorten aansprakelijkheidsverzekeringen waarvan ondernemers op de hoogte moeten zijn. Dit zijn onder meer de werkgeversverzekering, die schade veroorzaakt door werknemers dekt, en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, die schade veroorzaakt door bestuurders dekt. Er zijn ook verzekeringen die bescherming bieden tegen het toezichtsrisico, of tegen fouten die tijdens de bedrijfsuitoefening worden gemaakt.

Ja, u kunt als zelfstandig ondernemer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door een fout die u tijdens uw werk hebt gemaakt. Daarom is het belangrijk een aansprakelijkheidsverzekering te hebben, die u beschermt tegen financiële schade bij een ongeval of een fout.

Als u geen aansprakelijkheidsverzekering hebt en er gaat iets mis, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade en moet u mogelijk uit eigen zak betalen. Dit kan een financiële last zijn, dus het is belangrijk om uzelf te beschermen met een aansprakelijkheidsverzekering.

Als zelfstandige kunt u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. Deze verzekering beschermt u tegen financiële of lichamelijke schade die u of een door u ingehuurde derde toebrengt aan anderen. De schade kan worden veroorzaakt door een ongeval tijdens het klussen of door te late levering van goederen. Ook slecht advies of een rekenfout kunnen directe schade bij de klant veroorzaken.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u voor schade als gevolg van een fout die u als zelfstandig ondernemer maakt bij de uitoefening van uw beroep. Hieronder vallen beoordelingsfouten, versprekingen of ontwerpen die niet kloppen. Het is belangrijk om een dergelijke verzekering af te sluiten om uzelf te beschermen tegen mogelijke financiële verliezen.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen schade die u of een door u ingehuurde derde toebrengt aan anderen. Dit omvat fysieke schade aan mensen en eigendommen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen beschermt u tegen schade die wordt veroorzaakt door een fout die u maakt bij de uitoefening van uw beroep. Dit type verzekering is belangrijk voor ondernemers / zzp’ers die werkzaam zijn in de financiële/juridische dienstverlening, de gezondheidszorg of in creatieve beroepen.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (PII) beschermt u tegen mogelijke financiële verliezen die kunnen ontstaan als gevolg van een fout of vergissing die u tijdens uw werk begaat. De polis dekt gewoonlijk u, uw werknemers en alle andere beroepsbeoefenaren die voor u werken. Het is belangrijk op te merken dat een PII geen schade dekt die het gevolg is van criminele handelingen, zoals diefstal of fraude.

Er zijn een aantal plaatsen waar u als zelfstandige een aansprakelijkheidsverzekering kunt afsluiten. U kunt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij, of bij een beroepsvereniging als u lid bent. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt meestal bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten.

Administratie

Ben je een startende ondernemer? Dan mag je zelf bepalen hoe en wanneer je bedrijfsmiddelen afschrijft die in de startfase van de onderneming zijn gekocht. Dit noem je willekeurig afschrijven.

Om een bedrijfsmiddel te kunnen afschrijven, moet je het bedrag bepalen dat je jaarlijks mag afschrijven. Daarvoor heb je 3 gegevens nodig. Je houdt rekening met de aanschafkosten, de restwaarde en de vermoedelijke gebruiksduur.

E-facturatie is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt de ondernemers veel administratie. E-factureren is de toekomst.

Je kan als leverancier op verschillende manieren e-facturen sturen naar de Rijksoverheid: via oplossingen van Logius, Simplerinvoicing, of via oplossingen van marktpartijen. Meer over e-factureren.

Als ondernemer heb je bedrijfsmiddelen nodig om diensten te verlenen. Dit zijn de nodige investeringen waar je vaak niet onderuit kan. Denk aan een bedrijfspand, machine of laptop. En deze bedrijfsmiddelen kan je afschrijven.

Bedrijfsmiddelen die een aantal jaar meegaan mag je niet in het jaar van aanschaf aftrekken, maar moet je in delen afschrijven. Je verdeelt zo de kosten van het bedrijfsmiddel over de jaren waarvan je er gebruik van maakt.

E-factureren maakt van een factuur een gestructureerd digitaal bestand dat elektronisch wordt aangeleverd. Doordat de gegevens gestructureerd zijn, is een elektronisch factuur vanuit het ene geautomatiseerde systeem makkelijk te verwerken in het andere systeem.

Aftrekposten en Kortingen

De Belastingdienst bekijkt of de kosten die je maakt volledig zakelijk zijn. Het kan natuurlijk voorkomen dat je kosten maakt, die naast een zakelijk karakter, ook een persoonlijk karakter hebben. Alleen het zakelijke deel is in dit geval aftrekbaar.

Als ondernemer kun je belastingvoordeel halen uit de volgende posten: aftrekbare kosten, afschrijvingen, zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, startersaftrek, investeringsaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR), meewerkaftrek voor je partner stakingsaftrek, en je ondernemersverliezen.

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat je mag aftrekken van je gemaakte winst. En dat is voordelig, want hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. Vanaf 2012 tot en met 2019 was de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van €7.280,-. De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2021 € 6.670 (was € 7.030 in 2020) en zal in de komende 15 jaar worden afgebouwd naar € 3.240.

Er zijn verschillende heffingskortingen: Algemene heffingskorting; Arbeidskorting;nInkomensafhankelijke combinatiekorting; Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden; Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden; Jonggehandicaptenkorting; Heffingskorting voor groene beleggingen.

De heffingskortingen zijn kortingen op je inkomstenbelasting. Je betaalt hierdoor dus minder belasting. Er zijn verschillende heffingskortingen in Nederland. De algemene heffingskorting geldt voor iedereen die in Nederland werkt. Of je voor andere heffingskortingen in aanmerking komt, hangt af van je persoonlijke situatie.

Hierbij telt niet de behaalde winst bij: de vergoeding voor onteigening, het (gedeeltelijk) staken van de onderneming, en het (gedeeltelijk) overbrengen van de onderneming naar het buitenland.

Helaas is dit niet het geval. Pas als de Belastingdienst jou ziet als ‘ondernemer’, heb je recht tot de meeste aftrekposten. Dit hangt o.a. af van: hoeveel winst je maakt, je zelfstandigheid, het urencriterium, je kapitaal, aantal opdrachtgevers en ondernemersrisico.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd. De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2021 € 6.670 (was € 7.030 in 2020) en zal tot in 2030 worden afgebouwd naar € 1.200. Dit met de reden om het verschil tussen werknemers in loondienst en zelfstandigen te verkleinen.

Als zzp’er heb je ontzettend veel aftrekposten. Zo kan je de werkruimte aan huis, seminars en congressen, studieboeken en materialen en reiskosten aftrekken.

Je krijgt meewerkaftrek als je voldoet aan de volgende voorwaarden: je bent ondernemer, je voldoet aan het urencriterium, en je partner werkt minstens 525 uren of krijgt een partnervergoeding lager dan €5.000.

Je mag de btw op gas, water en elektriciteit, onderhoud en inrichting aftrekken. Voor aftrek van de internet- en telefoonverbinding moet aangetoond kunnen worden dat deze alleen voor de onderneming gebruikt worden. Ook kan je schoonmaakkosten en verzekeringen aftrekken.

Als zzp’er heb je vaak ook recht op arbeidskorting. Arbeidskorting is een belastingvoordeel voor iedereen die inkomen heeft uit loondienst, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Als zelfstandig ondernemer moet je de arbeidskorting zelf berekenen. De korting is afhankelijk van je inkomen.

Meewerkaftrek is een bedrag dat je van je winst mag aftrekken als je partner onbetaald meewerkt in je onderneming. Het bedrag hangt af van de hoogte van je winst en het aantal uren dat je partner meewerkt.

Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek als:je ondernemer bent voor de Belastingdienst;nje voldoet aan het urencriterium;nje op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt. Heb je de AOW-leeftijd al wel bereikt? Dat is de zelfstandigenaftrek de helft.nn

Heb je een koopwoning? Dan moet de werkruimte ‘zelfstandig’ zijn. Dit betekent dat het een eigen opgang, toilet en energievoorziening heeft. Ook dien je minimaal 30% van je tijd aan je onderneming in deze ruimte door te brengen. Voldoe je niet aan deze eisen dan heb je geen recht op de aftrekposten.

AOV

Wellicht minder dan je denkt! ZZP Nederland heeft zeer aantrekkelijke kortingen geregeld bij diverse verzekeraars waardoor je altijd een passende verzekering vindt tegen een lage prijs. Hoe zwaarder het beroep hoe meer premie je betaalt.

Als je ziek wordt of door een ongeval niet kan werken ontvang je een uitkering voor de inkomsten die je op dat moment misloopt. Er zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogelijk met een beperkte uitkeringsduur of een langere eigen risicoperiode. Wie ziek wordt, kan dan bijvoorbeeld twee of vijf jaar terugvallen op een uitkering. Afhankelijk van welke voorwaarden jij stelt aan jouw AOV kan de dekking worden aangepast.

Een Rechtsbijstandverzekering dekt onverwacht juridische kosten en juridisch advies. Bij ZZP Nederland kan je een keuze maken tussen de rechtsbijstandverzekeraars DAS en ARAG.

Als ondernemer betaal je de bijdrage Zorgverzekeringswet bij je aangifte inkomstenbelasting. Dit moet je altijd voor 1 mei doen. Zodra je de aangifte hebt ingevuld, ontvang je een aanslag voor je bijdrage Zvw. Deze moet je dan betalen.

Als zzp’er mag je een aantal zaken aftrekken van de belasting bij de aanschaf van een nieuwe auto. De aanschaf, afschrijving en andere autokosten, zoals de verzekering, reparatie en onderhoud, brandstof en parkeerkosten. En de btw over de aanschaf van je auto en over andere autokosten. Ga je een auto zakelijk gebruiken? Dan mag je de afschrijving en btw over de kosten die je maakt aftrekken van de belasting.

Een Rechtsbijstandverzekering is niet verplicht. Maar voor nog geen dertig euro per maand ben je verzekerd voor onvoorziene kosten op juridisch vlak.

De bijdrage Zorgverzekeringswet is een bijdrage die je betaalt naast de premie aan je ziektekostenverzekeraar. De bijdrage is inkomensafhankelijk. Zodra je als zzp’er winst uit je onderneming hebt, betaal je de bijdrage Zvw over deze winst. Hierbij geldt: hoe hoger je inkomen (winst), hoe hoger de bijdrage.

Ieder jaar wordt het percentage voor de bijdrage opnieuw vastgesteld. In 2020 was het percentage 5,45% over maximaal €57.232 belastbare winst. Dat betekent dat de maximale bijdrage Zorgverzekeringswet voor zzp’ers in 2020 €3119 was.

Het is – zeker als startende ondernemer – slim om alvast een schatting te maken voor de bijdrage Zorgverzekeringswet. Dit doe je door je winst voor het boekjaar te schatten, en dat te vermenigvuldigen met het percentage dat geldt voor de bijdrage Zvw. Het bedrag dat uit deze berekening komt, zal je (ongeveer) moeten afstaan aan de Belastingdienst.

Een AOV is eenvoudig af te sluiten via ZZP Nederland, dat kan via zogeheten ‘execution only’, of met advies van onze adviseurs. Als abonnee krijg je tot 10% korting op je premie. Bereken hier je AOV-premie.

Bij DAS heb je voor een vast bedrag juridisch advies en ondersteuning voor juridische conflicten. ARAG heeft twee modules voor twee verschillende prijzen: Module Verkeer, Bedrijfsvoering en Incasso en Module Verkeer, Bedrijfsvoering, Incasso, Inkoop en Verkoop. De tweede dekt ook uitgebreid met juridische hulp bij problemen als gevolg van verkeerde of kwalitatief slechte leveringen en geschillen met leveranciers over de inkoop van goederen en diensten en rondom aannemen van werk.

Arbeidsongeschiktheid

Eigen baas zijn heeft heel wat voordelen. Je hebt controle over je tijd en je kunt je eigen projecten kiezen. Maar eigen baas zijn heeft ook enkele nadelen. Een van die nadelen is dat je niet verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. Als je ziek wordt of een ongeluk krijgt, krijg je geen loon van je bedrijf. Hier komt een inkomensverzekering om de hoek kijken. Een inkomensverzekering kan verschillende kosten vergoeden voor het geval je arbeidsongeschikt wordt.

Wat vergoedt een inkomensverzekering als je arbeidsongeschikt raakt?

Een inkomensverzekering kan verschillende kosten vergoeden. Bijvoorbeeld de kosten van dagelijkse levensonderhoud, huishoudelijke hulp of medische kosten. Je kunt ook een verzekering afsluiten die je helpt je inkomen weer op te bouwen als je arbeidsongeschikt wordt. De precieze kosten die vergoed worden verschillen per verzekeraar. Daarom is het belangrijk dat je verschillende verzekeraars vergelijkt voordat je een polis afsluit

Hoe werkt een inkomensverzekering?

Als je ziek wordt of een ongeluk krijgt, breng je je verzekeraar op de hoogte en dien je een claim in. Je arts zal een medisch attest moeten invullen om te bevestigen dat je niet in staat bent te werken. Zodra de claim goedgekeurd is, begint de verzekeraar maandelijks betalingen aan je te doen. De betalingen gaan door tot je weer gezond genoeg bent om aan het werk te gaan of tot het einde van de overeengekomen termijn

Is een inkomensverzekering verplicht?

Nee, een inkomensverzekering is niet verplicht. Ze wordt echter sterk aangeraden, vooral als je zelfstandige of freelancer bent. Als je in dienst bent van een bedrijf, zullen ze gewoonlijk een overeenkomst hebben met een verzekeraar voor een groepskorting op inkomensverzekeringen. Als zelfstandige of freelancer heb je deze mogelijkheid niet. Daarom is het belangrijk om rond te shoppen en verschillende polissen te vergelijken voor je een inkomensverzekering afsluit

Conclusie

Als je zelfstandige of freelancer bent, is het belangrijk om een inkomensverzekering af te sluiten voor het geval je door ziekte of verwonding arbeidsongeschikt wordt. Een inkomensverzekering kan verschillende kosten vergoeden, zoals de kosten van dagelijks levensonderhoud, huishoudelijke hulp of medische kosten. Het is daarom belangrijk om verschillende polissen te vergelijken voor je een inkomensverzekering afsluit, zodat je weet welke kosten door de polis gedekt worden.

Nee, je bent niet verplicht om een AOV af te sluiten. Wel is het vaak aan te raden om een AOV af te sluiten, omdat je dan zeker weet dat je een inkomen hebt als je arbeidsongeschikt wordt.

Er zijn verschillende voordelen van een inkomenverzekering bij arbeidsongeschiktheid. Ten eerste is de kans op arbeidsongeschiktheid groot. Bovendien weten veel ondernemers niet dat ze geen recht hebben op een bijstandsuitkering bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het belangrijk om je mentaal en fysiek goed voor te bereiden op de mogelijkheid van arbeidsongeschiktheid. Je kunt bijvoorbeeld pensioen opbouwen om je inkomen in de toekomst te verzekeren.

Ja, je kunt je AOV wijzigen naar een andere verzekeraar. Echter, een opzegtermijn van 28 dagen geldt.. Een AOV is bovendien niet voor onbepaalde tijd opgehaald, maar wordt automatisch stopgezet wanneer je arbeidsongeschikt raakt.

Nee, je hoeft geen medische keuring te doen om in aanmerking te komen voor een AOV. Bij PZO kun je een AOV afsluiten tot 70 jaar. De risicotermijn loopt van 1 tot 8 jaar en er zijn drie varianten mogelijk: de oudedagsverzekering, de herstelverzekering en de waardeoverdracht.

Als je je lidmaatschap van de schenkkring opzegt, dan moet je een bepaald bedrag aan de schenkkring teruggeven. Dit bedrag is afhankelijk van de regels van de schenkkring. Het is verstandig om dit goed na te gaan voordat je lid wordt van een schenkkring.

Als zzper of freelancer ben je altijd op zoek naar manieren om je belastingaanslag te minimaliseren. Een van de manieren om dat te doen is door gebruik te maken van alle aftrekposten en aftrekposten waar je recht op hebt. Dus, kunt u de premie voor uw AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) aftrekken van uw belastingen? Het korte antwoord is ja! De premie voor een AOV is zeker aftrekbaar van de belasting. Dit is wat u moet weten.

Wat is een AOV?

Een AOV is een verzekering die je voorziet van een vervangend inkomen als je door een blessure of ziekte niet meer kunt werken en dus arbeidsongeschikt raakt. Het is een belangrijk vangnet voor zzpers en freelancers, die niet hetzelfde soort ziekteverlof en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen hebben als traditionele werknemers

Is de premie fiscaal aftrekbaar van de belasting?

Ja, de premie voor een AOV wordt beschouwd als een zakelijke uitgave, en is dus fiscaal aftrekbaar van de belasting. Dit betekent dat u deze verzekering relatief goedkoop kunt aanschaffen, omdat u wat geld terugkrijgt van de belasting

Er zijn echter een paar dingen die u in gedachten moet houden wanneer u de premie voor uw AOV van uw belastingen aftrekt. Ten eerste kunt u alleen het deel van de premie aftrekken dat betrekking heeft op uw bedrijfsinkomsten. Dus als je €100 per maand betaalt voor je polis, maar slechts €50 per maand verdient met je freelance werk, kun je slechts €50 per maand aftrekken van je belastingen

Ten tweede kunt u alleen het bedrag van de premie aftrekken dat hoger is dan 2% van uw totale jaarinkomen. Dus als uw jaarinkomen € 20.000 is en u betaalt € 500 per jaar aan premies (€ 42 per maand), dan kunt u € 400 van uw belastingen aftrekken (€ 33 per maand)

Conclusie

Als zzper of freelancer is het belangrijk om gebruik te maken van alle aftrekposten en kredieten waar je recht op hebt om je belastingaanslag zo laag mogelijk te houden. Het goede nieuws is dat de premie voor een AOV fiscaal aftrekbaar is van de belasting. Houd er wel rekening mee dat u alleen het deel van de premie kunt aftrekken dat betrekking heeft op uw bedrijfsinkomen, en dat u alleen bedragen kunt aftrekken die hoger zijn dan 2% van uw totale jaarinkomen. Voor de rest, ga je gang en geniet van die lagere belastingen!

De premie van een AOV is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de gekozen risicotermijn. In deze handige infographic kun je bekijken welke factoren nog meer een rol spelen bij de hoogte van de premie. Een AOV hoeft niet duur te zijn, zo vertelt Nancy van Etten (lid van PZO) in een interview.

Een AOV, of arbeidsongeschiktheidsverzekering, is een verzekering die je afsluit bij een verzekeraar. Deze verzekering geeft je inkomenszekerheid als je arbeidsongeschikt raakt. De hoogte van de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de gekozen risicotermijn.

Voor veel mensen is hun grootste angst gehandicapt te raken en niet meer te kunnen werken. Een invaliditeit kan op elk moment gebeuren en vaak wanneer we het het minst verwachten. Gelukkig zijn er stappen die je kunt nemen om je inkomen te verzekeren in geval van invaliditeit.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een manier om je inkomen bij arbeidsongeschiktheid te verzekeren is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering biedt een uitkering als je arbeidsongeschikt wordt. De uitkering kan gebruikt worden om de uitgaven voor levensonderhoud te helpen dekken, zoals je hypotheek of huur, boodschappen, en rekeningen voor nutsvoorzieningen. Een andere manier om je inkomen te verzekeren is het afsluiten van een ziektekostenverzekering. Deze soort verzekering dekt de kosten van medische zorg als je ziek wordt. Bovendien kun je een arbeidsongeschiktheids- of ziektekostenverzekering afsluiten. Dit soort polis geeft een uitkering als je geestelijk of lichamelijk arbeidsongeschikt bent. Werknemers hebben ook vaak recht op een werkloosheidsuitkering. Als je zelfstandige bent, kun je overwegen een polis af te sluiten die het ondernemersrisico dekt. Dit soort polis geeft een uitkering als je door een handicap niet in staat bent te werken.

inkomensverzekering zzp

Er zijn twee soorten inkomensverzekering: vervanging van gederfde inkomsten en gemaakte kosten. Met een inkomens(verlies)verzekering betaalt de verzekeraar een maandelijkse uitkering als je door ziekte of verwonding niet in staat bent te werken. Met de vergoeding van gemaakte kosten betaalt de verzekeraar de gemaakte medische kosten en/of revalidatiekosten van de verzekeringnemer tot de limiet van de polis. Lees meer…

Re-intergratie

Re-integratie is het proces van inkomensverzekering voor zzp’ers, freelancers en zelfstandigen. Ze is bedoeld om deze groepen een inkomen te verschaffen voor het geval ze door ziekte of verwonding niet in staat zijn te werken. Lees meer…

Maandelijkse uitkering

Er zijn een paar dingen waarmee je rekening moet houden als je een inkomensbescherming polis kiest, zoals het bedrag van de dekking die je nodig hebt en de lengte van de uitkeringsduur. Je moet ook beslissen of je een polis met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wilt of een die alleen uitkeert als je volledig arbeidsongeschikt bent. Het maandelijkse uitkeringsbedrag is gebaseerd op je huidige salaris en kan aangepast worden aan je budget. Lees meer…

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is de maximale dagelijkse of maandelijkse uitkering die een verzekeringnemer uit zijn inkomensverzekering kan ontvangen. Dit bedrag is meestal een percentage van het inkomen van de verzekeringnemer vóór zijn arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandigen wordt het verzekerde bedrag meestal bepaald door hun gemiddelde maandloon over de afgelopen 12 maanden. Lees meer…

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandige werk je voor jezelf in plaats van voor een werkgever. Iemand die als zelfstandige werkt, wordt freelancer of zelfstandig ondernemer genoemd. Naast het runnen van een eigen bedrijf maken en verkopen zelfstandigen vaak producten of bieden ze diensten aan op contractbasis. Lees meer…

Conclusie

Niemand weet wanneer een invaliditeit kan toeslaan, en daarom is het belangrijk om voorbereid te zijn. Er zijn verschillende manieren waarop je je inkomen kunt verzekeren in geval van arbeidsongeschiktheid, zoals het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ziektekostenverzekering, of een polis die het ondernemersrisico dekt. Werknemers hebben ook vaak recht op een werkloosheidsuitkering. Door deze stappen te nemen kun je jezelf en je gezin helpen beschermen in geval van een onverwachte invaliditeit.

.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_c4809b-83 .kt-block-spacer{height:60px;}.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_c4809b-83 .kt-divider{border-top-width:1px;height:1px;border-top-color:#eee;width:80%;border-top-style:solid;}

Anderen zochten ook naar

inkomensverzekering zzp, re integratie, maandelijkse uitkering, zelfstandig ondernemer, verzekerd bedrag

Het voordeel van een schenkkring is dat je elkaar steunt bij ziekte. Daarnaast blijft je spaargeld behouden en zijn de schenkingen niet fiscaal aftrekbaar.

Als ondernemer loop je verschillende risico’s, zoals ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer kun je bij ziekte of arbeidsongeschiktheid geen beroep doen op publieke sociale verzekeringen. Een bijstandsuitkering is het uiterste vangnet en ontvang je pas als je geen inkomen of vermogen meer hebt. Afhankelijk van je persoonlijke situatie is het verstandig om het risico op arbeidsongeschiktheid af te dekken zodat je jezelf van een inkomen verzekert om de noodzakelijke kosten te kunnen blijven betalen.

De uitkering als je arbeidsongeschikt wordt, is afhankelijk van de verzekering die je hebt afgesloten. Sommige verzekeringen bieden een uitkering tot maximaal 75% van je bruto inkomen. Andere verzekeringen bieden een uitkering tot maximaal 100% van je inkomen.

Er zijn verschillende schenkkringen met elk hun eigen regels. Als je lid wilt worden van een schenkkring is het verstandig om goed rond te kijken. Soms kunnen schenkkringen ook behulpzaam zijn bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid.

Er zijn verschillende redenen om een inkomen te verzekeren bij arbeidsongeschiktheid. Ten eerste is de kans groot dat je als ondernemer arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hebben veel zzp’ers geen recht op een bijstandsuitkering bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het ook belangrijk om je mentaal en fysiek goed voor te bereiden op de mogelijkheid van arbeidsongeschiktheid. Je kunt bijvoorbeeld pensioen opbouwen om je inkomen in de toekomst te verzekeren.

Een schenkkring is een alternatief voor een traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onderling vertrouwen om elkaar te steunen bij ziekte is de algemene basis van deze schenkkringen. Elke maand zet je een bedrag opzij en bij ziekte wordt door de andere ondernemers een bedrag aan jou geschonken en je schenkt zelf een klein bedrag als een ander ziek is. De schenkkringen werken met het systeem van een persoonlijke spaarpot. Als je meer inlegt, dan dat er uitgekeerd moet worden, dan blijft dit in jouw spaarpot zitten. Dit kan er niet tussentijds uit worden gehaald.

Waarom zou je kiezen voor een schenkkring in plaats van een gewoon pensioen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Een schenkkring is voordeliger dan een pensioen, je blijft je spaargeld behouden en de schenkingen zijn niet aftrekbaar. Daarnaast is het lidmaatschap vaak goedkoper dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ja, je kunt ook een AOV afsluiten als je zelfstandig bent. De premie voor een AOV is fiscaal aftrekbaar. Bij PZO kun je een AOV afsluiten tot 70 jaar. De risicotermijn loopt van 1 tot 8 jaar en er zijn drie varianten mogelijk: de oudedagsverzekering, de herstelverzekering en de waardeoverdracht.

Leden van een schenkkring zijn ondernemers die elkaar steunen bij ziekte. Je kunt iedere maand een bedrag opzij zetten en bij ziekte wordt er door de andere leden een bedrag aan jou geschonken. Deze schenkingen zijn niet fiscaal aftrekbaar, maar je blijft wel jouw spaargeld behouden. Schenkkringen kunnen een goede optie zijn als je het risico op arbeidsongeschiktheid wilt afdekken en een inkomen wilt verzekeren.

Een AOV is belangrijk omdat je dan zeker weet dat je een inkomen hebt als je arbeidsongeschikt raakt. De premie van een AOV is fiscaal aftrekbaar, dus je kunt deze verzekering relatief voordelig afsluiten.

Een schenkkring voor ZZP’ers is een alternatief voor een traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering. De algemene basis van deze schenkkringen is het vertrouwen elkaar te kunnen helpen bij ziekte. Elke maand zet je een bedrag opzij en bij ziekte wordt door de andere ondernemers een bedrag aan jou geschonken en je schenkt zelf een klein bedrag als een ander ziek is.

Het lidmaatschap van een schenkkring kost vaak niet veel geld. Sommige schenkkringen vragen een maandelijkse bijdrage, terwijl andere schenkkringen alleen een eenmalige inschrijfkost vragen. Het is verstandig om goed rond te kijken voordat je lid wordt van een schenkkring.

Ja, er is een wachttijd voordat je aanspraak kunt maken op de uitkering bij een inkomenverzekering bij arbeidsongeschiktheid. De wachttijd is meestal 3 tot 6 maanden. Deze wachttijd geld niet als je arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeval.

Er zijn verschillende risico’s bij een AOV. Zo kan het zijn dat je de verzekering stopzet en je geen inkomen meer hebt, of dat je de verzekering niet meer kunt betalen. Ook kan het zijn dat je arbeidsongeschikt raakt maar geen uitkering ontvangt van de verzekeraar.

Auto Motor

Om een grijs kenteken te krijgen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: je bent zzp’er of ondernemer met een btw-nummer; de bestelauto staat op jouw naam en jij bent de rechtspersoon; van alle zakelijke kilometers die je rijdt, rijd je minimaal 10% in deze bestelauto.

Anderen zochten ook naar

grijs kenteken kilometerregistratie, kilometerregistratie grijs kenteken, bijtelling grijs kenteken, uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, bestelauto krijgt, verklaring indienen, jong gebruikte bestelauto

De aftrekbare kosten zijn: de leasekosten; de motorrijtuigenbelasting; bpm; verzekeringspremies; benzinekosten, onderhoudskosten en andere kosten.

Als je de motor ook privé gebruikt, dan krijg je te maken met een bijtelling privé. Bij een motor is er geen marge van 500 kilometer voor privégebruik, zoals bij een auto wel het geval is.

Om de kosten van je motor te kunnen aftrekken moet je aantonen dat: je de motor echt nodig hebt voor je zaak; je de motor minimaal 10% zakelijk gebruikt, aantoonbaar met een sluitende rittenregistratie.

Een paar voordelen zijn: 36% milieu-investeringsaftrek (MIA); 75% willekeurige afschrijving (Vamil); geen bijtelling bij zakelijk rijden van de auto; 8% bijtelling bij privégebruik van de auto (bij 0 gram CO2 uitstoot); subsidie als de auto op de milieulijst van het RVO staat.

De hoogte van je bijtelling hangt af van: het aantal gereden privékilometer per jaar, de cataloguswaarde van de zakelijke auto, de afgiftedatum van het kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto.

Met zo’n systeem worden alle ritten en kilometers automatisch bijgehouden. Er wordt een kastje in de auto geplaatst en elke rit die je rijdt wordt geregistreerd die je bekijkt via een app of een online account. Kwalitatieve kilometerregistratiesystemen zijn gecertificeerd met een keurmerk voor rittenregistratiesystemen en voldoen aan alle eisen van de Belastingdienst.

Als je in je privéauto rijdt voor je zaak, mag je €0,19 per gereden kilometer vergoeding berekenen. Bereken je de kilometers door aan jouw opdrachtgever? Dan moet je hierover btw berekenen.

Als je meer dan 500 kilometer privé per jaar rijdt in de auto van de zaak betaal je bijtelling. Dit zijn de fiscale kosten van het privégebruik van een auto van de zaak. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

De auto moet zijn ingericht voor goederenvervoer; er zit een vaste, vlakke vloer in de laadruimte van de auto; er zitten geen zitplaatsen in de laadruimte van de auto; het maximale gewicht van de bestelauto + inhoud is 3500 kilo.

Als particulier kom je bijna nooit in aanmerking voor een grijs kenteken voor je auto. Het is wel mogelijk voor mindervaliden, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je afhankelijk bent van de auto. Zodra dat is gelukt, krijg je dezelfde (fiscale) voordelen van een grijs kenteken als ondernemers.

Als beginnend zzper of freelancer is het belangrijk om je kilometers bij te houden. Je kunt immers zakelijke reiskosten afschrijven in de belastingtijd. Er zijn een paar verschillende manieren om dit aan te pakken. Je kunt alle informatie zelf opschrijven of een kilometerregistratiesysteem gebruiken die de kilometerregistratie bijhoudt alles automatisch bijhoudt. Laten we beide mogelijkheden eens bekijken.

Rittenregistratie bijhouden

Als je ervoor kiest om je kilometers zelf bij te houden, moet je voor elke reis alle relevante informatie opschrijven. Dit omvat de datum, begin- en eindpunt, en het doel van de reis en de gereden kilometers. Wees zo specifiek mogelijk als het om het doel gaat; ‘ ontmoeting met cliënt X’ is veel beter dan gewoon ‘ontmoeting’. Je moet ook alle andere relevante details vermelden, zoals of je het openbaar vervoer gebruikte of met iemand carpoolde.

Je kilometerregistratie bijhouden met een app

Een van de gemakkelijkste manieren om je kilometers bij te houden is door een app te gebruiken die speciaal voor dat doel ontworpen is. Apps als MileIQ en TripLog bieden functies als GPS tracking en automatische rittenregistratie, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het handmatig invoeren van gegevens. Het enige wat je hoeft te doen is de app in te stellen en op de achtergrond te laten draaien terwijl je je dagelijkse bezigheden doet. Aan het eind van het jaar heb je een volledig overzicht van alle zakelijke kilometers die je voor je werk gereden hebt, dat je dan kunt gebruiken om je aftrek te berekenen.

Zakelijke kilometers

Als je voor je werk vaak moet reizen, is het waarschijnlijk het beste om een kilometerregistratiesysteem te gebruiken. Op die manier hoef je er niet aan te denken om alles zelf op te schrijven – het systeem doet het voor je. Je hoeft er alleen maar voor te zorgen dat je bij het begin en het einde van elke reis de relevante informatie invoert. Sommige systemen bieden zelfs de mogelijkheid om met GPS te integreren, zodat alle gegevens automatisch ingevoerd worden.

Een vereenvoudigde rittenregistratie bijhouden

Een andere mogelijkheid is om een vereenvoudigde rittenregistratie bij te houden. Dit is vooral handig als je alleen af en toe voor je werk reist. Noteer gewoon de datum, begin- en eindpunt, en afgelegde afstand voor elke reis. Je kunt dan aan het eind van het jaar de totale hoeveelheid zaken gerelateerde reizen berekenen.

Privégebruik auto van de zaak

Als je je privé-auto voor zakelijke doeleinden gebruikt, kun je een bepaald bedrag per gereden kilometer afschrijven. Het tarief varieert naargelang het land waar je bent, maar het ligt meestal tussen 0,19 en 0,61 euro per gereden kilometer in Europa. Als je bijvoorbeeld in een jaar 10.000 kilometer voor zakelijke doeleinden hebt gereden, kun je in de belastingtijd tot 6.100 euro afschrijven.

Belangrijke opmerking: zorg ervoor dat je al je bonnetjes bewaart! De belastingdienst kan vragen ze te zien als bewijs dat je de reizen waarvoor je aftrek vraagt ook werkelijk gemaakt hebt.

Conclusie

Als beginnende zzper of freelancer is het belangrijk om je kilometers bij te houden voor belastingdoeleinden. Je kunt dit zelf doen door alle relevante informatie voor elke rit op te schrijven, of een kilometerregistratiesysteem gebruiken dat alles automatisch bijhoudt. Als je je privéauto voor zakelijke doeleinden gebruikt, bewaar dan zeker al je bonnetjes-je kunt ze later als bewijs voor een sluitende kilometerregistratie nodig hebben.

.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_09f8c3-8b .kt-block-spacer{height:60px;}.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_09f8c3-8b .kt-divider{border-top-width:1px;height:1px;border-top-color:#eee;width:80%;border-top-style:solid;}

Anderen zochten ook naar

km administratie bijhouden, kilometerregistratie bijhouden, vereenvoudigde rittenregistratie, privégebruik auto

Een grijs kenteken kun je als ondernemer aanvragen voor je bestelauto. Hiermee krijg je fiscale voordelen, zoals de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en de wegenbelasting.

Hieronder tref je twee links aan naar rekenmodules om te bekijken of je jouw auto privé of zakelijk moet rijden.nnnautozakelijkofprive.nlnberekenhet.nlnnnWij hebben zelf weliswaar geen rekenmodule op de website staan, maar wel veel informatie.nnMeer informatie vind je hier

Betalingen

In het algemeen moet de klant zich houden aan de betalingstermijn die is overeengekomen. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin u met uw klant een andere betalingstermijn kunt overeenkomen. Als uw klant bijvoorbeeld een overheidsinstantie is, moet hij altijd binnen 30 dagen betalen. Is uw klant een groot bedrijf, dan mag hij als leverancier of dienstverlener geen betalingstermijn hanteren die langer is dan 60 dagen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers (zzp).n

Er zijn ook kosten die in rekening kunnen worden gebracht voor het opstellen en indienen van een rechtsvordering. Deze kosten zijn eveneens een percentage van het factuurbedrag, en kunnen worden berekend met behulp van diverse op het internet beschikbare rekeninstrumenten.

Overheidsinstanties zijn verplicht facturen binnen 30 dagen te betalen, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een verlenging tot maximaal 60 dagen rechtvaardigen.

Als een bedrijf zich niet aan de betalingstermijn houdt, kan het een betalingsachterstand in rekening brengen. De achterstand mag niet meer bedragen dan de rente die de schuldeiser zou hebben verdiend als de schuld op tijd was betaald. Bovendien mag het bedrijf pas beginnen met het aanrekenen van achterstallige betalingen nadat het een ingebrekestelling aan de schuldenaar heeft gestuurd.

Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is alleen toegestaan als dit niet nadelig is voor de schuldeiser. Dit betekent dat de schuldeiser ook bij uitstel van betaling aan zijn financiële verplichtingen moet kunnen blijven voldoen. Als de schuldeiser nadelige gevolgen zou ondervinden van een betalingsachterstand, dan mag de betalingstermijn niet langer zijn dan 60 dagen.

Er zijn een paar uitzonderingen op de betalingstermijn van 30 dagen. Als uw klant een overheidsinstantie is, moet hij altijd binnen 30 dagen betalen. Als de klant een grote onderneming is, mag hij geen betalingstermijn van meer dan 60 dagen hanteren voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen.

U mag wettelijke rente in rekening brengen, dat is het rentepercentage dat in rekening mag worden gebracht zodra de klant is ingelicht. Dit kan bijvoorbeeld op de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn of in de aanmaningsbrief.

Btw omzetbelasting

De btw die je betaalde bij de aankoop, mag je als voorbelasting in aftrek brengen, als je bij de aankoop de zaken al bestemd had voor jouw bedrijf. Wanneer je bij aankoop van bijvoorbeeld jouw computer dus al de bedoeling had om die in jouw – nog te starten – onderneming te gaan gebruiken, dan mag je de btw dus bij de btw-aangifte aftrekken. Het zal niet meevallen om dat te verdedigen bij een computer die je al een jaar in je bezit hebt. Maar het kan wel aannemelijk zijn bij spullen die je nog maar een paar maanden geleden kocht. Zorg in elk geval voor een aankoopfactuur met de btw daarop apart vermeld.nnTIP: Laat op de factuur de naam zetten waaronder je jouw bedrijf wilt gaan uitoefenen.nnVerder biedt de Belastingdienst nog meer informatie.

Een aantal beroepen en diensten zijn onder bepaalde omstandigheden vrijgesteld van btw. Bijvoorbeeld: zorg, onderwijs, media, sport, verzekeringen, begrafenisondernemers, opvang van kinderen, lezingen, excursies, rondleidingen, kansspelen, zorgboerderijen en kantineregelingen.

Een vrijstelling van btw is niet hetzelfde als het 0% btw-tarief. Dus stel je als zzp’er een factuur op voor de door jouw geleverde diensten of prestaties, geef dan aan dat het door jou berekende bedrag is ‘vrijgesteld van btw’ en reken niet een btw-tarief van 0%. Het 0%-tarief geldt namelijk voor ondernemers die zakendoen met het buitenland.

In principe is al het onderwijs van basisonderwijs tot hoger onderwijs vrijgesteld van btw. Ook beroepsonderwijs zoals beroepsopleidingen is vrijgesteld van btw. Hiermee wordt bedoeld: wettelijk erkende beroepsopleidingen of beroepsopleidingen door instellingen die zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Btw is ook wel de omzetbelasting. De meeste zelfstandigen moeten deze belasting elk kwartaal opgeven. Voor vrijwel ieder beroep wordt bovenop de tarieven btw berekend en afgedragen aan de overheid. De btw kun je op alle zakelijke kosten en inkopen terugvragen bij de btw-aangifte. Dit kan 0%, 9% of 21% btw zijn afhankelijk van je dienst of beroep.

Ja, óók als je prestaties gedeeltelijk of volledig vrijgesteld zijn van btw moet je een duidelijke en overzichtelijke administratie bijhouden voor de Belastingdienst. Je moet namelijk kunnen aantonen dat de prestaties of diensten die je hebt geleverd vrijgesteld zijn. Dit doe je bijvoorbeeld door een duidelijke en overzichtelijke beschrijving te hebben van alle vrijgestelde diensten en prestaties die je hebt geleverd.

Je komt voor de KOR 2020 in aanmerking als:- je een btw-ondernemer bent:- je omzet maximaal €20.000 per kalenderjaar is:- je onderneming is gevestigd in Nederland (of hier een vaste inrichting hebt).

Als zzp’er in het onderwijs moet je als zzp’er staan ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) . Dit geldt ook voor zzp’ers die les geven via een onderaanneming aan een erkende beroepsonderwijsinstelling. Zonder inschrijving bij het CRKBO ben je als zzp’er in het onderwijs dus niet vrijgesteld van btw.

De meeste ondernemers dienen hun btw per kwartaal in. Dat kan op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst onder het formulier ‘Aangifte omzetbelasting’. In de aangifte vermeld je de btw die je hebt berekend aan jouw klanten, en de btw die je leveranciers aan jou hebben berekend. Vervolgens verstuur je de aangifte.

In Nederland kennen we het 0% btw-tarief voor de export naar buitenland buiten de EU of rechtstreeks naar bedrijven binnen de EU, het 9% btw-tarief is voor producten die over het algemeen voorzien in eerste levensbehoeften, maar ook enkele beroepen vallen eronder en alle overige producten en diensten vallen onder het hoge btw tarief van 21%.

Per 1 januari 2020 is de kleineondernemersregeling bij de Belastingdienst aangepast. Met de nieuwe regeling kan je kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dat betekent dat je geen btw in rekening brengt bij klanten en dus ook geen btw meer mag vermelden op je facturen. Bovendien hoef je ook geen btw-aangiften meer te doen en word je vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Let op: de kleineondernemersregeling is dus niet een verplichte regeling, je kan zelf kiezen of je hier wel of niet aan meedoet!

Als je een factuur stuurt naar een klant, dan moet je de btw apart vermelden. Materialen, producten en uurlonen vermeld je zonder btw en onderaan de factuur bereken je de btw aan de hand van het percentage. Het kan voorkomen dat je meerdere tarieven moet toepassen.

De nieuwe kleineondernemersregeling hoeft niet altijd voordelig te zijn: bijvoorbeeld als je nu ieder jaar btw terugkrijgt van de Belastingdienst of wanneer je de komende drie jaar een grote investering gaat doen voor je bedrijf, want dan kan je de btw over die investering niet aftrekken. De Belastingdienst heeft een hulpmiddel gemaakt waarin je makkelijk checkt of je mee kan doen aan de nieuwe KOR.

Je moet je officieel aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Je meldt je aan door een formulier in te vullen. Dit formulier vind je op de website van de Belastingdienst. Als ondernemer moet je voor een periode van minimaal drie jaar of langer meedoen aan de KOR, tenzij je omzet per kalenderjaar boven de €20.000 uitkomt. Dan moet je direct vanaf het moment dat je boven de € 20.000 uitkomt wel btw gaan heffen. Dat kan dus midden in een jaar gebeuren.

Eleanor

Werken als freelancer is leuk, maar soms best onzeker. Daarom staan wij voor innovatieve oplossingen die jouw freelancebestaan makkelijker maken. Met een extra inkomen heb je ook in rustige tijden meer zekerheid. Waarom zou je dat niet willen?

Het verdienmodel achter Eleanor is eenvoudig en transparant. De opdrachtgever en uitvoerende freelancer spreken een uurtarief af. Hiervan gaat €2,50 per uur naar jou als mediator en €2,50 per uur naar Eleanor. Zo verdien jij geld aan je netwerk en kunnen wij zorgen voor een sterk platform met goede tools. Hoe groter het project, hoe groter jouw inkomsten.

Als zzp’er krijg je er via Eleanor een nieuwe rol bij. Je bent de schakel tussen je netwerk en opdrachtgevers. Geen tijd of de juiste skills voor een opdracht? Dan zet je gewoon een talent uit je netwerk in. Zo is je opdrachtgever verzekerd van een betrouwbare freelancer, blijf jij onder de aandacht en verdien je een leuk bedrag. Wij regelen alle rompslomp voor je. Da’s wel zo makkelijk.

Geen zin om te wachten tot je factuur eindelijk wordt betaald? Via Rabobank factuur financiering hoeft dat ook niet meer. Je factuur wordt namelijk direct uitbetaald, zodat jij je meer kunt focussen op je nieuwe opdrachten.

Als zzp’er heb je onzichtbaar goud in handen. Je hebt een netwerk vol betrouwbaar talent en ziet de opdrachten binnenstromen. Via Eleanor verbind je eenvoudig freelancers uit je vertrouwde netwerk aan opdrachtgevers. Zonder administratief of juridisch gedoe. Dat levert je een mooi extra inkomen op!

Het is belangrijk dat het Eleanor businessmodel voordelig uitpakt voor alle partijen. Eleanor zorgt er niet alleen voor dat de juiste freelancer – uit een vertrouwd netwerk – bij de juiste opdrachtgever terecht komt, maar besteedt bovenal aandacht aan het financiële voordeel voor alle partijen. De opdrachtgever bespaart op recruitmentkosten, de zzp’er verdient aan een mooi project en de mediator ontvangt – zoals het hoort – een fee voor het bij elkaar brengen van de opdrachtgever en de freelancer. 

Eleanor vindt van niet. Sterker nog, we vinden dat je er recht op hebt. In het bedrijfsleven is het niet meer dan normaal dat er gewerkt wordt met fees. Recruiters vragen gerust een eenmalige fee van 20-25%, terwijl jouw aanbeveling wat Eleanor betreft waardevoller is. Jij brengt tenslotte een freelancer aan uit je netwerk die je vertrouwt en die de opdracht hoogstwaarschijnlijk succesvol zal uitvoeren.

Ja, dat kan. Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn. We moeten het geautomatiseerde proces onderbreken om de contracten handmatig naar jouw wensen af te stemmen. Wil je het contract toch aanpassen? Neem dan contact met Eleanor op via het of de chatfunctie. Een tweede optie is het uploaden van een contract dat is  opgemaakt door de opdrachtgever.

Wij zijn een aantal Nederlandse freelancers dat graag zelf de regie in handen heeft zonder te veel tijd en energie kwijt te zijn aan administratieve handelingen. Zo willen we bijvoorbeeld beschikbare freelancers koppelen aan opdrachtgevers die een mooi project in de aanbieding hebben. We ontdekten dat geen enkel concept dat voor ons kan verzorgen. En dat terwijl Nederland tegenwoordig meer dan 1,1 miljoen zelfstandige ondernemers telt.

De juridische kant van het tot stand komen van een overeenkomst, het uitvoeren van een project en daarvoor betaald worden is soms behoorlijk ingewikkeld. Daarom ontwikkelden we samen met een aantal advocaten uit ons netwerk een nieuw verdienmodel dat volledig voldoet aan alle wettelijke eisen. Eleanor is dus opgezet door freelancers voor freelancers. 

Ja, dat mag. In overleg met jou – de opdrachtgever – vindt er na goedkeuring een contractwijziging plaats die wordt opgenomen in ons systeem. Dit regel je eenvoudig via je dashboard.  

freelancer

Ja, een freelancer heeft een KVK nodig. Als ondernemer ben je verplicht je in te schrijven in het handelsregister van de KVK. Dit kost je als freelancer € 51,95. De KVK verstrekt je gegevens vervolgens aan de belastingdienst. Zij sturen je binnen 2 weken per post je BTW-nummer en dienstnummer omzetbelasting.

Als freelancer ben je een onafhankelijke zelfstandige. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen administratie, financiën en marketing. Je moet in staat zijn klanten te vinden, over contracten te onderhandelen en het werk op tijd en overeenkomstig de specificaties van de klant af te ronden.

Freelancen biedt veel flexibiliteit en vrijheid wat betreft het aantal uren dat je per week kunt werken. Afhankelijk van je doelen, vaardigheden en beschikbaarheid kun je kiezen voor grote projecten die meer uren vergen of kleinere projecten die minder uren vergen. Je kunt ook beslissen hoeveel uur je in totaal wilt werken, zodat je een schema kunt maken dat voor jou het beste werkt. Veel freelancers vinden het handig om hun werkdagen op te delen in kleinere brokken, zoals een paar uur per keer werken in de ochtend of middag. Hierdoor kunnen ze niet alleen gedurende de dag pauzes nemen, maar blijven ze ook productief en gemotiveerd. Bovendien gebruiken sommige freelancers apps en software waarmee ze hun voortgang kunnen bijhouden en hun werklast efficiënter kunnen beheren.

Aan wat voor project je ook werkt, het is belangrijk om te onthouden dat je de vrijheid hebt om zo veel of zo weinig te werken als je wilt. Zolang je deadlines kunt halen en kwaliteitswerk kunt leveren, is er geen limiet aan het aantal uren per week dat je als freelancer kunt werken.

Als je een factuur wilt maken als freelancer, heb je de volgende gegevens nodig:n- Adres- en contactgegevens van jouw bedrijfn- Adresgegevens en contactpersoon van de opdrachtgever (bedrijf of natuurlijk persoon)n- Je BTW-nummern- Factuurnummern- Factuurdatumn- Omschrijving van diensten of goederenn- Periode waarover je opdracht spreekt

Als je freelancer wilt beginnen moet je je eerst inschrijven als zelfstandig ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Als zelfstandig ondernemer mag je de btw die je betaalt over zakelijke aankopen terugvorderen bij de Belastingdienst. Je geeft dit op als voorbelasting. Denk aan: reiskosten, zakelijke etentjes, studiekosten en btw die je in het buitenland hebt afgedragen.

Als je net begint met freelancen, kan het lastig zijn om aan klanten te komen. Een goede manier om dit te doen is door gericht naar potentiële klanten te zoeken. Je kunt ook tussenpersonen inschakelen om je te helpen bij het vinden van klanten, of werken aan de zichtbaarheid van je bedrijf door middel van marketing en PR-activiteiten. Het is ook belangrijk om je netwerk uit te breiden, zodat mensen je sneller kunnen vinden als ze iemand nodig hebben die jouw soort werk kan doen. Tot slot moet je overtuigen met referenties, ervaring en eerste projecten om klanten ervan te overtuigen dat ze in jou moet investeren.

Wanneer je als bediende 3.000 euro bruto per maand verdient, hou je daar 2.057 euro netto van over. Als freelancer verdien je netto: 2.317 euro als je er in slaagt om het volledige equivalent te factureren van wat jij anders aan een werkgever zou kosten (hypothecaire lening).

Als freelancer of zelfstandig ondernemer mag je de btw die je betaalt over zakelijke aankopen terugvragen bij de Belastingdienst. Je geeft dit op als voorbelasting. Denk aan: reiskosten, zakelijke etentjes, studiekosten en btw die je in het buitenland hebt afgedragen.

Als freelancer of zzp-er ben je eigen baas. Dit betekent dat je zelf kunt beslissen over de projecten die je aanneemt en de hoeveelheid uren die je in een project steekt. Daarnaast kun je ervoor kiezen om meerdere projecten tegelijk op te pakken, of dat je tussendoor pauze neemt.

Een freelancer is precies hetzelfde als een zzp’er. Het gaat om dezelfde vorm van ondernemen, namelijk vanuit een bedrijf zonder personeel. Wel is het zo dat de term zzp’er in het algemeen vaker wordt gebruikt dan freelancer.

De inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Dit kan inkomen uit loon zijn, of uit de winst die je maakt met je onderneming. De gemiddelde freelancer/zzp’er verdient volgens het cbs (Centraal Bureau voor de Statistiek) een bruto inkomen van zo’n €40.000 per jaar. Hier hou je na alle belastingen en belastingkortingen ongeveer €34.900 netto aan over.

Als freelancer mag je in 2020 en 2021 een bepaald bedrag belastingvrij verdienen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. In 2020 gaat de belastingvrije voet naar een inkomen van €8.200 tot €8.750. Zonder arbeidskorting liggen deze bedragen ongeveer €600 lager.

Als freelancer moet je zelfstandig kunnen werken en over enige zakelijke vaardigheden beschikken. Je moet in staat zijn om klanten te vinden, over contracten te onderhandelen en het werk op tijd en volgens de specificaties van de klant af te ronden. Je moet ook je eigen financiën kunnen beheren

Als je als freelancer of zzp’er werkt, moet je belasting betalen over je omzet: de btw. Werk je met een uurtarief, dan breng je op de factuur de btw dus in meerdering. Heb je zakelijke kosten gemaakt, inkopen gedaan of geïnvesteerd, dan heb je btw betaald aan leveranciers.

Een freelancer is eigenlijk hetzelfde als een zzp’er, en andersom. Het gaat om precies dezelfde vorm van ondernemen, namelijk vanuit een onderneming zonder personeel. Wel is het zo dat de term zzp’er in het algemeen vaker wordt gebruikt dan freelancer.

Als freelancer of als zzp’er moet je inkomstenbelasting en premies voor de volksverzekeringen betalen. Je bruto inkomen is een optelsom van de facturen die je hebt verstuurd, plus de BTW. Je netto inkomen is dit bedrag minus alle kosten voor belasting, premies en zakelijke investeringen. Als je ongeveer een derde van je omzet reserveert voor belasting en premies, dan zit je meestal goed.

Als freelancer moet je zelfstandig kunnen werken en over enige zakelijke vaardigheden beschikken. Je moet in staat zijn om klanten te vinden, over contracten te onderhandelen en het werk op tijd en volgens de specificaties van de klant af te ronden. Je moet ook je eigen financiën kunnen beheren en je inkomsten en uitgaven kunnen bijhouden.

Als freelancer heb je niet hetzelfde soort rechten als iemand die in loondienst is. Je hebt bijvoorbeeld geen recht op een vast salaris en je kunt ook geen beroep doen op ontslagbescherming. Dit betekent dat je minder beschermd bent dan wanneer je in loondienst zou zijn, maar het kan ook voordelen met zich meebrengen. Als freelancer ben je vaak flexibeler en kun je makkelijker aanpassingen maken in je werktijden of werkzaamheden, omdat je niet vastzit aan een contract met één bedrijf.

Als freelancer moet je opletten dat je voor verschillende opdrachtgevers werkt. Je hebt geen dienstverband met de opdrachtgevers en je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten als zelfstandig ondernemer. Je moet ook zorgen dat je freelance-opdrachten aanneemt die bij je passen en dat je betaald krijgt voor de opdrachten die je uitvoert.

De betekenis van freelance en zzp’er is hetzelfde: je werkt voor verschillende opdrachtgevers en je hebt geen dienstverband met de opdrachtgevers. Als freelancer voer je een opdracht interim (tijdelijk) uit als zelfstandig ondernemer.

Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor het doen van je aangifte inkomstenbelasting. Het is raadzaam om wat geld opzij te zetten voor het geval je inkomstenbelasting moet betalen. Om aangifte te doen, moet je inloggen op je account op de website Mijn Belastingdienst.

Als freelancer moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit kan je doen door online een formulier in te vullen of door naar een KvK-locatie in jouw buurt te gaan. Je moet inschrijven bij de KvK omdat je een onderneming gaat starten of omdat een opdrachtgever aan jou vraagt freelancer te worden. Dit laatste gebeurt vaak zodat jij een BTW-nummer kan doorgeven.

Als zzp’er (freelancer of zelfstandig ondernemer) mag je in 2022 € 8.700,- belastingvrij bijverdienen. Je betaalt in zo’n geval geen belasting over je freelance inkomsten, maar draagt wel nog steeds loonheffingen af. Om de ideale mix tussen freelancen en werken in loondienst te vinden, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Er zijn een aantal voordelen aan het kiezen van een freelancer, waarvan de meest voor de hand liggende de flexibiliteit is die het biedt. Als freelancer kun je je eigen uren kiezen en ben je niet beperkt tot werken voor één bedrijf. Dit kan een groot voordeel zijn voor mensen die meer controle willen hebben over hun leven en werkschema. Bovendien kun je bij freelancen met verschillende klanten werken, waardoor je met verschillende taken en projecten te maken krijgt.

Als freelancer moet je inkomstenbelasting en omzetbelasting betalen. De hoogte van de belastingen hangt af van hoeveel je verdient en wat je uitgeeft aan kosten voor je bedrijf.

Als je wilt beginnen met freelancen, moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit kan je doen door een onderneming te starten of omdat een opdrachtgever aan jou vraagt freelancer te worden. Als freelancer moet je vaak ook een BTW-nummer hebben.

Als freelancer heb je een flexibel statuut, wat voor veel bedrijven een groot voordeel is. Je kunt ook je eigen tijd in handen nemen en zelf bepalen welke koers je vaart. Bovendien kun je bij freelancen met verschillende klanten werken, waardoor je met verschillende taken en projecten te maken krijgt.

Als freelancer word je omschreven als een zelfstandige zonder personeel. Dit betekent dat je niet in dienst bent bij een bedrijf, maar dat je je inkomen verdient met het uitvoeren van tijdelijke opdrachten. Niemand is jouw werkgever, je bent de leverancier van je eigen diensten.

Als freelancer krijg je geen vast salaris zoals de meeste werknemers. Er is in theorie geen verschil tussen uw zakelijk geld en uw privé geld. Het geheel van uw zakelijke rekening en alle winsten die uw bedrijf heeft gemaakt, zijn van u. Overboekingen naar uw persoonlijke rekening zijn dus gewoon privé opnames van uw zakelijke rekening.

Het inhuren van freelancers kan financieel aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Ze hoeven geen sociale premies, verzekeringen, reiskosten of andere kosten te betalen. Freelancers zijn ook meestal sneller beschikbaar dan werknemers en hebben vaak meer flexibiliteit.

Een freelancer is niet noodzakelijkerwijs een werknemer. Het hangt af van de situatie waarin hij of zij zich bevindt. Als de freelancer het werk zelf moet doen en zich niet zonder toestemming van de opdrachtgever mag laten vervangen, is er sprake van het verrichten van persoonlijke arbeid en daarmee aannemelijk dat er sprake is van een dienstverband.

Als freelancer moet je zelfstandig kunnen werken en over enige zakelijke vaardigheden beschikken. Je moet in staat zijn om klanten te vinden, over contracten te onderhandelen en het werk op tijd en volgens de specificaties van de klant af te ronden. Er zijn een aantal websites waar freelancers opdrachten kunnen vinden, zoals werkspot.nl, hoofdkraan.nl, freelance.nl en freelancer.nl.

Werken als freelancer betekent dat je je eigen baas bent. Je hebt geen werkgever die eisen kan stellen aan je werk, maar je hebt wel klanten of opdrachtgevers waarmee je samenwerkt. Freelancen is dus geen freewheelen, maar het biedt je wel veel vrijheid in hoe je werkt en wat voor soort projecten je aanneemt.

Als zelfstandig ondernemer moet je in 2022 geen belasting betalen over een winst tot 30.339 euro. Dit is alleen het geval als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je moet wel inkomstenbelasting betalen, maar je krijgt een aantal heffingskortingen terug waardoor je uiteindelijk op nul uitkomt.

De kosten voor het inhuren van een freelancer variëren. Die zijn afhankelijk van de prijs die de freelancer vraagt voor zijn of haar diensten en van het aantal uren dat hij/zij werkt. Een werknemer in loondienst tekent een arbeidsovereenkomst en verdient een vast maandsalaris. Hij of zij werkt alleen voor jou.

Ondernemerschap

Het aantal opdrachtgevers dat een ondernemer moet hebben, wordt door de belastingdienst niet uitdrukkelijk vermeld. Er wordt echter uit afgeleid dat een ondernemer meerdere opdrachtgevers moet hebben om als ondernemer voor de inkomstenbelasting beschouwd te worden. Dit komt omdat de belastingdienst eist dat ondernemers verschillende opdrachtgevers hebben.

In deze blogpost bespreken we wat een freelancer is, hoeveel klanten een freelancer nodig heeft, waarom freelancers meerdere klanten nodig hebben, en wat er gebeurt als een freelancer maar één klant heeft.

Hoeveel klanten heeft een freelancer nodig?

Hoeveel klanten een freelancer nodig heeft, hangt af van de doelen en voorkeuren van de ondernemer. Sommige freelancers kunnen zich goed voelen met slechts één klant, terwijl anderen liever meerdere klanten tegelijk hanteren. Voor freelancers is het belangrijk om alle verdiende inkomsten te melden aan de belastingdienst om een nauwkeurige financiële administratie bij te houden. 

Het aantal klanten dat nodig is voor succesvol ondernemerschap zal echter verschillen, afhankelijk van het werkterrein en de branche. Afhankelijk van de functie in loondienst kunnen veel freelancers toe met slechts drie of meer klanten, terwijl anderen veel meer opdrachten nodig hebben. 

Uiteindelijk biedt freelancen een kans voor ondernemers om te bepalen hoeveel ze verdienen door het aantal klanten te kiezen dat ze aannemen. Met zoveel potentiële vrijheid en flexibiliteit is freelancen een aantrekkelijke mogelijkheid voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière als ondernemer.

Waarom hebben freelancers meerdere opdrachtgevers nodig?

Freelancers hebben meerdere opdrachtgevers nodig om een stabiel inkomen te verzekeren, nieuwe kansen te creëren en hun portfolio te diversifiëren. Door meerdere opdrachtgevers te hebben, kan een freelancer veelzijdiger werken en projecten in verschillende sectoren aannemen. Dit biedt hen de mogelijkheid om hun vaardigheden uit te breiden en nieuwe technieken en strategieën te leren die ze anders nooit zouden hebben geleerd. Het hebben van meerdere opdrachtgevers geeft ook meer financiële stabiliteit, omdat als een freelancer afhankelijk is van een enkele klant, ze alle inkomsten verliezen als die klant besluit om de samenwerking te beëindigen.

Wat gebeurt er als een freelancer maar één klant heeft?

Er zijn verschillende risico’s verbonden aan het afhankelijk zijn van slechts één klant. Allereerst kan de freelancer, zoals we al eerder zeiden, te afhankelijk worden van die ene klant en zich niet concentreren op de groei van zijn bedrijf. Bovendien, als de klant besluit om niet meer met de freelancer te werken of als hij failliet gaat, zit de freelancer plotseling zonder inkomen. Ten slotte kan de freelancer het moeilijk vinden om met slechts één opdrachtgever te onderhandelen over betere tarieven, omdat hij bang zal zijn die opdrachtgever te verliezen.

  • Het aantal opdrachtgevers dat een freelancer moet hebben wordt door de belastingdienst niet uitdrukkelijk genoemd, maar er kan uit worden afgeleid dat een freelancer meerdere opdrachtgevers moet hebben om als zodanig te worden beschouwd.
  • De belastingdienst eist dat freelancers verschillende opdrachtgevers hebben.
  • Een freelancer moet meerdere opdrachtgevers hebben om als zodanig te worden beschouwd. Dit betekent dat de freelancer meer dan één klant moet hebben om als een geldig bedrijf te worden beschouwd.
  • Bij het bepalen van het aantal benodigde klanten moet ook rekening worden gehouden met de hoeveelheid werkuren voor de freelancer. De belastingdienst stelt dat een freelancer “werkbare uren” nodig heeft
  • Dit betekent dat de ondernemer vaste werktijden moet hebben waarin hij/zij beschikbaar is voor zijn/haar klanten.

Hoe deel ik mijn uren in over verschillende opdrachtgevers?

Als je freelancer of consultant bent en meerdere klanten hebt, kan het moeilijk zijn om je tijd te beheren. Om ervoor te zorgen dat al je klanten de aandacht krijgen die ze verdienen, is het belangrijk om je uren op een georganiseerde manier onder hen te verdelen. De eerste stap is om een plan te maken voor hoeveel uur elke klant krijgt. Houd rekening met de omvang van elk project, deadlines en andere factoren. Als je eenmaal hebt besloten hoeveel tijd elke klant krijgt, zorg er dan voor dat je bijhoudt hoe je je tijd besteedt. Gebruik een agenda of app voor taakbeheer, zodat je gemakkelijk kunt zien hoeveel tijd je aan elke klant hebt besteed. Herinneringen voor jezelf instellen kan je ook helpen om op schema te blijven. Communiceer tot slot regelmatig met je klanten en laat ze weten wanneer je beschikbaar bent en wanneer hun projecten aflopen. Door georganiseerd te zijn en duidelijke verwachtingen te stellen, kunt u ervoor zorgen dat al uw klanten de tijd krijgen die ze nodig hebben.

Werkbare uren

De werkbare uren van een freelancer variëren afhankelijk van het soort werk dat ze doen en hun individuele voorkeuren. Freelancers hebben vaak meer controle over hun werkuren dan werknemers omdat ze niet gebonden zijn aan een vast schema of beperkt zijn tot hetzelfde aantal uren per dag. Als zodanig kunnen freelancers ervoor kiezen om zo weinig of zo veel te werken als ze willen en kunnen ze flexibel zijn met wanneer ze pauzes nemen, hoe lang die pauzes duren en wanneer ze hun dag beginnen en eindigen.

Freelancers hebben ook de neiging om hun eigen tarieven te bepalen, die meestal afhangen van het aantal gewerkte uren en de omvang van het project waaraan ze werken. Sommigen rekenen een uurtarief terwijl anderen liever per project rekenen.

Sommige freelancers kiezen ervoor om fulltime te werken, terwijl anderen misschien liever kleinere projecten aannemen die minder uren vergen. Dit is een geweldige manier voor freelancers om verschillende soorten projecten uit te proberen en te ontdekken wat voor hen het beste werkt.

.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_01f018-7a .kt-block-spacer{height:60px;}.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_01f018-7a .kt-divider{border-top-width:1px;height:1px;border-top-color:#eee;width:80%;border-top-style:solid;}

Anderen zochten ook naar

zzp meerdere opdrachtgevers, één opdrachtgever, werkbare uren, volgende punten, hoeveel opdrachtgevers eenmanszaak, opdrachten via, eigen onderneming, voldoende opdrachtgevers, belastingdienst ondernemer, 3 opdrachtgevers zzp belastingdienst, zelfstandig beslissingen nemen, getal hoeveel opdrachtgevers, economisch verkeer, wet dba

De Belastingdienst hanteert voor zzp’ers verschillende eisen om te bepalen of iemand wel of geen ondernemer is voor de inkomstenbelasting. En het is goed om dit te checken, want alleen als je door de Belastingdienst wordt aangerekend als ondernemer kan je bij het invullen van je inkomstenbelasting gebruik maken van de verschillende aftrekposten en fiscale regelingen.

Veel mensen dromen ervan eigen baas te zijn, en de eerste stap om die droom waar te maken is ondernemer worden. Maar wat betekent dat precies? En waarom is dat van belang voor de inkomstenbelasting?

Een ondernemer is iemand die zijn eigen bedrijf leidt. Dat kan een eenmanszaak, maatschap of vennootschap zijn. Als je zelfstandig ondernemer bent, word je ook als ondernemer beschouwd.

Ondernemer zijn heeft veel voordelen, zoals je eigen uren bepalen, je eigen baas zijn, en de mogelijkheid om veel geld te verdienen. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals het moeten betalen van zelfstandigen belasting.

Daarom is het belangrijk om te weten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. In deze blogpost duiken we in de vereisten van de belastingdienst voor zelfstandigen en geven we je advies over wat je moet doen als je denkt dat je een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Ben je zelfstandig ondernemer?

De eerste stap om te bepalen of je een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting is uit te zoeken of je zelfstandig ondernemer bent. De IRS definieert zelfstandig ondernemerschap als “het uitoefenen van een beroep of bedrijf zonder werkgever”

Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel. Als je bijvoorbeeld predikant of lid van een religieuze orde bent, hoef je geen zelfstandigenbelasting te betalen. Andere uitzonderingen zijn bepaalde federale werknemers, werknemers van staats- of lokale overheden, en leden van de strijdkrachten

Als je niet zeker weet of je wel of niet als zelfstandige wordt beschouwd, kun je het beste een belastingadviseur of accountant raadplegen. Zij kunnen je helpen je status te bepalen en uit te zoeken welke stappen je vervolgens moet nemen

Je netto inkomen berekenen

Als je eenmaal hebt vastgesteld dat je inderdaad zelfstandige bent, is de volgende stap het berekenen van je netto inkomen. Je netto inkomen is je totale inkomsten minus je totale uitgaven

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je bedrijf vorig jaar $ 50.000 aan inkomsten maakte en dat je totale uitgaven $ 30.000 bedroegen. Dit betekent dat je netto inkomen $20.000 zou zijn.

Om je netto inkomen te berekenen moet je een gedetailleerde administratie bijhouden van alle inkomsten en uitgaven van je bedrijf gedurende het jaar. Dit kun je doen met boekhoudsoftware zoals Exact Online of door een boekhouder in te huren om dit voor je te doen.

Zelfstandigen worden anders belast dan degenen die bij iemand anders in dienst zijn. De belastingdienst stelt andere eisen aan zelfstandigen om te bepalen of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Om als ondernemer te worden beschouwd, moet de zelfstandige in ten minste drie van de afgelopen vijf jaar winst hebben gemaakt. Ze moeten ook een aanzienlijke investering in hun bedrijf hebben, zoals geld of onroerend goed. Ten slotte moeten ze actief betrokken zijn bij het beheer en de dagelijkse werkzaamheden van hun bedrijf. Als zelfstandigen aan deze eisen voldoen, worden ze belast als ondernemer en gelden voor hen andere belastingtarieven dan voor degenen die bij iemand anders in dienst zijn.

Als het gaat om ondernemerschap zijn er een paar dingen die je moet weten om te kunnen profiteren van alle mogelijkheden en voordelen die daarbij horen – vooral als het gaat om belastingen. Om te beginnen moet je ervoor zorgen dat je door de belastingdienst geteld wordt als bedrijfseigenaar. Alleen dan kun je profiteren van de verschillende aftrekposten en belastingregelingen bij het invullen van je inkomstenbelasting. Maar maak je geen zorgen, het is niet zo ingewikkeld als het klinkt. Er zijn een paar eenvoudige stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat je als ondernemer wordt meegeteld, en die nemen we hier door. Ten eerste, zorg ervoor dat je alle benodigde vergunningen hebt voor je bedrijf. Ten tweede houd je al je uitgaven in verband met je bedrijf bij, inclusief reiskosten, apparatuur en voorraden. Tenslotte dien je je belastingen dienovereenkomstig in – meestal valt dit onder de categorie ‘zelfstandig ondernemerschap’. Door deze eenvoudige stappen te nemen, kun je ervoor zorgen dat je wordt meegeteld als ondernemer en profiteren van alle voordelen die daarbij horen!

Als je erover denkt ondernemer te worden of al zelfstandig ondernemer bent, is het belangrijk om te weten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ondernemer zijn brengt veel voordelen met zich mee, maar ook enkele uitdagingen, waaronder het moeten betalen van zelfstandigenbelasting.

Om te bepalen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting is de eerste stap uit te zoeken of je door de IRS als zelfstandige wordt beschouwd. Als je niet zeker bent van je status, kun je het beste een belastingadviseur of accountant raadplegen die je kan helpen bij het bepalen van je volgende stappen. Als je eenmaal hebt vastgesteld dat je zelfstandige bent, is de volgende stap het berekenen van je netto-inkomen door je totale uitgaven af te trekken van je totale inkomsten. Houd het hele jaar door een gedetailleerde administratie bij, zodat het berekenen van je netto inkomen bij de belasting een fluitje van een cent is!

Om acquisitiefraude te voorkomen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de veel voorkomende trucs en listen die door oplichters gebruikt worden. Een manier om dit te doen is u in te schrijven in het bel-me-niet register, waardoor u minder kans loopt door verkopers gebeld te worden. U moet ook NOOIT een acquisitiegesprek aangaan waar u niet om gevraagd hebt, en NOOIT een contract ondertekenen. Als u toch een fax of mail ontvangt met een ongevraagd aanbod, gooi die dan onmiddellijk weg. Denk nuchter na of u iets echt wilt en ga NOOIT ergens mee akkoord als u twijfelt. Tenslotte, meld elk verdacht gedrag aan de Fraudehulplijn.

Nee. De maandelijkse inleg van een Broodfonds stort je op je eigen Broodfondsrekening. Daardoor is het niet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, het geld dat je stort blijft immers eigen vermogen (box 3). Dit in tegenstelling tot de premie die je maandelijks bij een verzekeraar moet betalen.

Het is een soort DigiD voor bedrijven om al je zaken te regelen, zoals de aangifte en aanvraag van vergunningen. Met een eHerkenning-inlog kunnen zzp’ers en ondernemers op één veilige manier inloggen op overheidswebsites.

Met een website breng je als zzp’er jouw diensten onder de aandacht. Een website is dus een essentieel onderdeel van jouw marketingmix. Het is ook een relatief goedkoop onderdeel om nieuwe klanten binnen te halen.

De Belastingdienst geeft in sommige gevallen ondernemers de mogelijkheid om de uren die ze – naast het ondernemerschap – in loondienst werken toch mee te rekenen in het urencriterium voor 1225 per jaar. En dat is gunstig om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Uiteindelijk draait het bij de Belastingdienst niet om één harde eis, maar vormen meerdere factoren samen het eindoordeel. Hierbij wordt gelet op de winst, zelfstandigheid, het aantal uren dat in de onderneming wordt gestoken, kapitaal, opdrachtgevers, ondernemersrisico, aansprakelijkheid en presentatie.

Het advies voor een goede boekhouder is om collega’s/vrienden/concurrenten te vragen waar zij hun boekhouding doen en of zij er tevreden over zijn. U kunt ook een goede boekhouder vinden op websites als deze. Maar let wel, wij kunnen de kwaliteit van de boekhouders niet garanderen, omdat wij ze niet kennen.

Financiële zelfredzaamheid houdt in dat je als zzp’er (of als huishouden) je financiën op orde hebt, precies weet wat je maandelijks uitgeeft en binnen krijgt. Ook is hierbij belangrijk dat je een plan hebt om eventuele schulden af te lossen.

Het urencriterium is, samen met andere aftrekposten, bedacht om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Met dit criterium wordt namelijk voorkomen dat iedereen zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel om met minimale werkzaamheden van deze speciale regeling te profiteren. Het urencriterium is 1225 uur per jaar. Lees op onze pagina over het urencriterium hoe dit criterium precies werkt en welke uren je mag meetellen.

Het is als ondernemer altijd belangrijk om te weten hoe je er financieel voor staat. Zo weet je precies van welke klanten je nog geld ontvangt, wie je nog moet betalen en of je maatregelen moet treffen. Als je je hierover zorgen maakt, kun je altijd hulp inschakelen.

Je leverancier brengt vaak btw in rekening wat je terugkrijgt. Dan trek je bij de winstberekening de kosten af exclusief btw. Kun je de btw niet aftrekken, dan mag je bij de winstberekening de kosten aftrekken inclusief btw.

Nee, als je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en btw moet afdragen, ben je niet automatisch ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. Vooral starters maken vaak de fout door te denken dat als je btw afdraagt, je ook direct ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Daarom is het belangrijk om dit als eerst te checken voordat je aangifte van je inkomstenbelasting gaat doen.

Een zzp’er (een zelfstandige) is iemand die voor verschillende opdrachtgevers werkt, en door niemand als werknemer wordt beschouwd. Deze persoon kan een freelance werker genoemd worden, of een onafhankelijke contractant. Het belangrijkste verschil tussen deze twee termen is dat een freelance werknemer iemand is die niet met een specifieke werkgever verbonden is, terwijl een onafhankelijke contractant iemand is die wel een contract met een specifieke werkgever heeft.

Ja, de toeslag geldt voor iedereen die werkt. Dus ook als zzp’er, freelancer en ondernemer heb je recht op kinderopvangtoeslag. ZZP kinderopvangtoeslag is een vergoeding van de kosten die u maakt voor de verzorging van uw kinderen. Het maximumbedrag per kind per maand is € 156. Om dit te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Dit kunt u doen via de website van de Belastingdienst.

Verwachte bruto inkomen

Het verwachte bruto inkomen is een belangrijke factor bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Hierop wordt namelijk de hoogte van de toeslag gebaseerd. Als uw inkomen verandert, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Anders kan het zijn dat u een deel van de toeslag moet terugbetalen.

Aantal opvanguren

Het aantal opvanguren per week speelt ook een rol bij de hoogte van de toeslag. Als u meer dan 12 uur per week werkt, kunt u slechts kinderopvangtoeslag krijgen voor maximaal 12 uur opvang per kind per week.

Heeft u wisselende opvanguren en een sterk wisselend inkomen? Dan is het raadzaam om een voorschot aan te vragen. Zo weet u van tevoren hoeveel u per maand aan toeslag krijgt.

Vast inkomen

Vast inkomen en voorspelbare opvanguren? Dan kunt u de toeslag rechtstreeks aan uw geregistreerde kinderopvang laten betalen. Dit heet rechtstreekse betaling. U hoeft dit niet elke maand aan te vragen. De kinderopvang regelt dat.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag voor zzp’ers vindt u op de website van de Belastingdienst.

.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_5b0c75-c5 .kt-block-spacer{height:60px;}.wp-block-kadence-spacer.kt-block-spacer-_5b0c75-c5 .kt-divider{border-top-width:1px;height:1px;border-top-color:#eee;width:80%;border-top-style:solid;}

Anderen zochten ook naar

aantal opvanguren, btw aangifte, hoeveel kinderopvangtoeslag, inkomen goed, opvang gaan, opvang gaat, vast inkomen, verwachte bruto inkomen, wisselende opvanguren, woon werkverkeer, zzp er en kinderopvangtoeslag, zzp kinderopvangtoeslag

Onder voorwaarden kan je als buitenlands zelfstandig ondernemer als zelfstandig ondernemer in Nederland werken. Bijvoorbeeld als jouw werkzaamheden een bijdrage leveren aan de economie. Zelfstandig ondernemers kunnen de verblijfsvergunning ‘Arbeid als zelfstandige’ aanvragen. Dat gaat via de Belastingdienst.

Je kunt zelf elk scenario in een financieel plan uitwerken, maar scenario’s die voor veel zzp’ers relevant zijn, zijn bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, ziekte, het opnemen van een sabbatical of het vervroegen van de pensioenleeftijd.

De budgetcoach stelt samen met jou een budgetplan op; een duidelijk inkomsten- en uitgavenoverzicht. Daarnaast zorgt een budgetcoach ervoor dat je niet verder in de financiële problemen komt door het maken van keuzes en stellen van prioriteiten.

Het is altijd een goed idee om een modelovereenkomst door de belastingdienst te laten nakijken. Als u als freelancer werkt, kunt u zonder problemen gebruik maken van self-billing. De belastingdienst tolereert self-billing, zolang de factuur maar aan bepaalde eisen voldoet. Vanaf 1 januari 2013 moet op de factuur vermeld staan “Factuur uitgeschreven door de klant”. Deze informatie is in meer detail te vinden in de onderstaande link.

Een financieel plan is belangrijk, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Mocht er redenen zijn waardoor jouw financiële situatie verandert, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of ziekte, dan heb je met een financieel plan inzicht in wat dat betekent voor jouw financiële situatie. Zo weet je precies welke risico’s je wel en niet loopt.

Er zijn zoveel verschillende modelovereenkomsten, omdat de belastingdienst ervoor gekozen heeft om elke partij die een goede algemene overeenkomst opstelt apart te noemen op hun website. Dientengevolge zijn er nu een dozijn algemene modelovereenkomsten, waarvan sommige bijna hetzelfde zijn.

Het verschil dat er wel is, zit in het volgende: Er is sprake van een arbeidsovereenkomst (zegt de belastingdienst) als aan drie voorwaarden is voldaan: de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten; de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid; en de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid, zodanig dat er een “gezagsverhouding” bestaat. Ontbreekt een van de drie elementen, dan is er geen arbeidsovereenkomst volgens de belastingdienst.

Als je ondernemer bent, ben je lang niet altijd ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst controleert uiteindelijk of je aan die eisen voldoet. De Belastingdienst let bij de beoordeling op de volgende punten:Maak je winst? Zo ja, hoeveel?

Hoe zelfstandig is jouw onderneming?

Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld en goederen)?

Hoeveel tijd steek je in de onderneming?

Wat is de omvang (in tijd en geld) van jouw onderneming?

Hoeveel klanten heeft jouw onderneming? (Lees ook: Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben?)

Is er geen sprake van een hobby?

Hoe maakt jouw onderneming zich bekend naar buiten?

Loop je ‘ondernemersrisico?´

Ben je aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?

Ook al ben je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer, dan kan je wèl ondernemer zijn voor de btw.

Er zijn zoveel verschillende modellen om een uurtarief te bepalen, maar de beste manier om een passend tarief te bepalen is rekening te houden met uw vaardigheden, ervaring, en de markt.

Wanneer u met een cliënt over een uurtarief onderhandelt, is het belangrijk te bedenken dat u een waardevolle dienst verleent. Bedenk wat uw vaardigheden en ervaring waard zijn, en vraag een tarief dat eerlijk en redelijk is.

eHerkenning is ontwikkeld door het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid en wordt aangeboden door zes erkende commerciële aanbieders: Connectis, Reconi, Digidentity, KPN, QuoVadis en Z login.

De AVG, ook wel bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), stelt strenge eisen aan privacy. Met de AVG moet je overzichtelijk en transparant omgaan met persoonsgegevens.

Je mag alleen noodzakelijke persoonsgegevens verwerken, je moet een grondslag hebben, privacyrechten moeten kunnen worden uitgevoerd, het verwerkingsgegevens is in orde, een DPIA is gegaan, privacy by design en default is in orde, er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en je bent voorbereid op een datalek.

In een financieel plan staan onderwerpen als je besteedbaar inkomen, je verwachte omzet en je verwachte winst, inkopen en andere kosten, maar bijvoorbeeld ook je pensioen. Het geeft je een duidelijk overzicht van jouw financiële situatie zodat je weet waar je aan toe bent.

Met eHerkenning kun je via één persoonlijke digitale sleutel inloggen bij ruim 400 organisaties in de (semi-)publieke sector. Zoals bij gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Met een eHerkenning-inlog kun je als ondernemer aangifte doen en een subsidie of vergunning aanvragen.

Je moet voor de absorptieregeling aan 2 eisen voldoen:Die werkzaamheden die je verricht in loondienst en de werkzaamheden die je verricht als ondernemer hangen nauw met elkaar samen.nDe werkzaamheden die je verricht in loondienst zijn ondergeschikt aan de werkzaamheden die je verricht als ondernemer. Dus: je werk als ondernemer moet overheersend zijn, en je werk in loondienst ondergeschikt.nn

Als de opdrachtgever failliet is gegaan, moet u een paar stappen ondernemen om uw belangen te beschermen.

Zoek eerst uit wie tot curator is benoemd voor de afhandeling van het faillissement. Deze informatie kunt u krijgen bij de Kamer van Koophandel.

Vervolgens moet u de curator op de hoogte brengen van uw vorderingen op deze cliënt. U moet uw openstaande facturen aan de curator melden.

De curator zal de verdere financiële zaken afhandelen en ook bepalen welke schuldeisers het eerst betaald moeten worden. Vaak hebben de belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de banken voorrang.

Als er geld overblijft, wordt dat verdeeld onder de andere schuldeisers

Dit kan betekenen dat het lang zal duren voordat duidelijk is of u iets van deze rekeningen betaald krijgt, en zo ja, hoeveel.

Een modelovereenkomst moet door de belastingdienst worden goedgekeurd om ervoor te zorgen dat er geen loonbelasting betaald hoeft te worden. De modelovereenkomsten die momenteel op de website van de Belastingdienst beschikbaar zijn, kunnen aan uw behoeften worden aangepast, zolang de geel gearceerde artikelen maar ongewijzigd blijven. Als de artikelen die in de overeenkomst worden gezet niet in strijd zijn met de geel gearceerde artikelen, dan hoeft de zelfgemaakte modelovereenkomst niet getoetst te worden.

Inschrijven als zzp’er bij het CRKBO kan na een audit, tenzij je hiervoor een vrijstelling hebt. Een vrijstelling krijg je wanneer je beschikt over een officiële PO-, VO-, MBO, HO lesbevoegdheid en/of beschikt over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een gevolgde trainer opleiding). De auditverplichting en de kosten hiervan vervallen dan.

In het kort: een Broodfonds is van en voor zelfstandig ondernemers. Het is een collectieve voorziening die een uitkering verstrekt aan deelnemers van het fonds, die langdurig uitgeschakeld zijn door ziekte of ander lichamelijk letsel. Daartegenover staat dat je maandelijks een bedrag moet inleggen. De oprichters omschrijven dit alternatief voor een AOV als: betaalbaar, kleinschalig en transparant. Je hoeft namelijk geen (dure) verzekering af te sluiten en hebt geen grote financiële buffer nodig.

De OndernemersCheck van de Belastingdienst geeft je een goede indicatie of je als zzp’er ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Let wel even op: je kan helaas geen zekerheid ontlenen aan de uitslag van de check. Maar je krijgt wel duidelijke inzichten waar de Belastingdienst naar kijkt.

Wanneer de belastingdienst een arbeidsverhouding vaststelt, kan het zijn dat de zelfstandige het volledige bedrag van de belastingheffing moet betalen. Dit is volgens de norm voor de verdeling van de kosten, waarin staat dat de opdrachtgever/werkgever de opgelegde loonbelasting/premie volksverzekeringen kan verhalen op de opdrachtnemer/werknemer. De werkgever kan echter geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering verhalen op de aannemer/werknemer.

Oudedagsreserve

Voorheen ook wel fiscale oudedagsreserve (FOR) genoemd is een oudedagsvoorziening waar zzp’ers gebruik van kunnen maken. Je trekt het gereserveerde bedrag af van de winst en bouwt hiermee bijvoorbeeld een pensioen op.

De oudedagsreserve is alleen gunstig voor zzp’ers die nu in de hoge belastingschijf van 49,5% vallen en op het moment van afrekenen (wanneer ze stoppen met de onderneming of met pensioen gaan) in het lage tarief van 37,35% vallen. Alleen dan betaal je er minder belasting over.

Niet alle zzp’ers komen in aanmerking voor de oudedagsreserve. Alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, voldoet aan het urencriterium en aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Dan voldoe je aan de eisen die de Belastingdienst stelt.

Als zelfstandige trek je de oudedagsreserve af van je winst bij de jaaraangifte inkomstenbelasting. Hierdoor levert het op de korte termijn belastingvoordeel op. Later, als je stopt met je onderneming, moet je de belasting over het gereserveerde bedrag alsnog betalen.

Verzekering

Re-integratie is het proces van inkomensverzekering voor zzp’ers, freelancers en zelfstandigen. Ze is bedoeld om deze groepen een inkomen te verschaffen voor het geval ze door ziekte of verwonding niet in staat zijn te werken.

Het re-integratieproces kent drie hoofdfasen

De eerste fase is de beoordelingsfase, waarin beslist wordt of de persoon in aanmerking komt voor een inkomensverzekering. Dit gebeurt gewoonlijk door een medisch deskundige.

De tweede fase is de revalidatiefase, waarin de persoon een behandeling ondergaat om van zijn ziekte of verwonding te herstellen. Deze fase kan tot twee jaar duren.

De derde fase is de terugkeer naar het werk, waarin de persoon geleidelijk weer deeltijds gaat werken. Wanneer hij volledig hersteld is, kan hij weer voltijds gaan werken.

Er zijn veel voordelen van een inkomensverzekering voor zzp’ers, freelancers en zelfstandigen. Het biedt financiële zekerheid voor het geval ze niet in staat zijn te werken, en het helpt hen ook gezond en fit te blijven zodat ze ook in de toekomst kunnen blijven werken.

Conclusie
Re-integratie is een belangrijk proces voor de inkomensverzekering van zzp’ers, freelancers en zelfstandigen. Het helpt deze groepen een inkomen te verschaffen voor het geval ze door ziekte of verwonding niet in staat zijn te werken. Het proces kent drie hoofdfasen: de beoordelingsfase, de revalidatiefase en de fase van terugkeer naar het werk. Er zijn veel voordelen van een inkomensverzekering voor zzp’ers, freelancers en zelfstandigen, waaronder financiële zekerheid en gezond en fit blijven, zodat ze ook in de toekomst kunnen blijven werken.

Als zelfstandige bent u zelfstandig ondernemer en dus verantwoordelijk voor uw eigen inkomen. Een inkomensverzekering geeft je financiële zekerheid bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of (gedeeltelijke) werkloosheid. Met een inkomensverzekering zorgt u ervoor dat u toch uw vaste lasten kunt betalen. Daarom is het belangrijk om goed na te gaan welke inkomensverzekering het beste bij uw situatie past. In dit artikel bespreken we de verschillende soorten inkomensverzekeringen en de zaken waar je op moet letten bij het afsluiten van een inkomensverzekering.


Soorten inkomensverzekeringen

Er zijn twee soorten inkomensverzekeringen: vervanging van gederfd inkomen en gemaakte kosten. Bij een inkomens(verlies)verzekering betaalt de verzekeraar een maandelijkse uitkering als je door ziekte of letsel niet meer kunt werken. Bij vergoeding van gemaakte kosten betaalt de verzekeraar de gemaakte medische en/of revalidatiekosten van de verzekeringnemer tot de polislimiet.

Bij het kiezen van een inkomensverzekering is het belangrijk na te gaan welke behoeften u wilt verzekeren. Wilt u bijvoorbeeld alleen uw inkomsten verzekeren of ook uitkeringen? Het is ook belangrijk te kijken naar het dekkingsbedrag. Het dekkingsbedrag is het maximale bedrag dat de verzekeraar per maand uitkeert. Dit kan een percentage van uw inkomsten zijn of een vast bedrag. Bij de keuze van het dekkingsbedrag is het belangrijk dat het hoog genoeg is om uw vaste lasten te dekken bij gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

Inkomensverzekering en belastingvoordelen

Inkomsten uit arbeid worden belast. Dat geldt ook voor uitkeringen uit een inkomensverzekering. Het goede nieuws is dat premies voor inkomensverzekeringen fiscaal aftrekbaar zijn. Dit betekent dat u de premie kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Daardoor betaalt u minder belasting over uw loon. Let op: dit geldt alleen voor Nederlandse belastingvoordelen. Ben je verzekerd bij een buitenlandse maatschappij, dan kan dit anders zijn

Conclusie

Een inkomensverzekering biedt financiële zekerheid bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Er zijn twee soorten inkomensverzekeringen: vervanging van gederfde inkomsten en gemaakte kosten. Bij het kiezen van een inkomensverzekering is het belangrijk om na te gaan welke behoeften u wilt verzekeren en wat het dekkingsbedrag moet zijn. Nederlandse premies voor inkomensverzekeringen zijn fiscaal aftrekbaar.

Het verzekerd bedrag is de maximale dagelijkse of maandelijkse uitkering die een verzekeringnemer uit zijn inkomensverzekering kan ontvangen. Dit bedrag is meestal een percentage van het inkomen van de verzekeringnemer vóór zijn arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandigen wordt het verzekerde bedrag meestal bepaald door hun gemiddelde maandloon over de afgelopen 12 maanden.

Hoe wordt het verzekerde bedrag bepaald?

Het verzekerde bedrag is gewoonlijk een percentage van het inkomen van de verzekeringnemer vóór zijn arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandigen wordt het verzekerde bedrag meestal bepaald door hun gemiddelde maandelijkse inkomsten over de afgelopen 12 maanden. Het gemiddelde maandinkomen wordt berekend door het totale bruto-inkomen over de afgelopen 12 maanden te nemen en dat door 12 te delen.

Als iemand minder dan 12 maanden zelfstandige is geweest, dan worden zijn maandelijkse verdiensten gemiddeld over het aantal maanden dat hij zelfstandige is geweest. Bijvoorbeeld, als een persoon zes maanden zelfstandige is geweest, dan worden zijn maandelijkse inkomsten over zes maanden gemiddeld.

Wat is het maximaal verzekerde bedrag?

Voor de meeste inkomensverzekeringen is het maximaal verzekerde bedrag begrensd op 75% van het inkomen van de verzekeringnemer van vóór de arbeidsongeschiktheid. Sommige verzekeraars kunnen verzekeringnemers echter de mogelijkheid bieden hun maximum verzekerd bedrag te verhogen tot 90% van hun inkomen vóór de arbeidsongeschiktheid.

Conclusie
Het verzekerde bedrag is een belangrijke factor om te overwegen bij het kiezen van een inkomensverzekering. Verzekeringnemers moeten ervoor zorgen dat ze een verzekeraar kiezen die een maximaal verzekerd bedrag biedt dat aan hun behoeften voldoet.

Als zelfstandige werk je voor jezelf in plaats van voor een werkgever. Iemand die als zelfstandige werkt, wordt freelancer of zelfstandig ondernemer genoemd. Naast het runnen van een eigen bedrijf maken en verkopen zelfstandigen vaak producten of bieden ze diensten aan op contractbasis.

De term “zelfstandige” kan ook verwijzen naar het creëren van een eigen baan, in tegenstelling tot het vinden van werk bij een bestaand bedrijf. Dit gebeurt vaak door een nieuw bedrijf te beginnen of freelancer te worden. Zelfstandigheid kan veel voordelen bieden, zoals de mogelijkheid om je eigen uren te bepalen, je eigen baas te zijn en een hoger inkomen te verdienen. Het kan echter ook riskant zijn en veel hard werk vereisen.

Voordelen van zelfstandig ondernemerschap

Er zijn veel voordelen aan zelfstandig ondernemerschap. Een van de belangrijkste is dat je je eigen baas bent en volledige controle hebt over je tijd en schema. Dit betekent dat u vrij kunt nemen wanneer u wilt of kunt overwerken wanneer dat nodig is, zonder dat u iemand om toestemming hoeft te vragen.
Een ander voordeel is dat je de mogelijkheid hebt om meer geld te verdienen dan als werknemer, omdat je niet gebonden bent aan een uurloon. Als zelfstandige kun je vaak meer vragen voor je producten of diensten omdat jij de enige bent die ze levert.
Tot slot heb je als zelfstandige vaak meer vrijheid in de manier waarop je werkt. Als je bijvoorbeeld webdesigner bent, kun je vaak overal ter wereld werken, zolang je maar een internetverbinding hebt.

Nadelen van zelfstandig ondernemerschap

Hoewel er veel voordelen zitten aan het zelfstandig ondernemerschap, zijn er ook enkele nadelen die je moet overwegen voordat je de beslissing neemt om eigen baas te worden. Een van de grootste nadelen is dat zelfstandig ondernemerschap erg riskant kan zijn, omdat er geen gegarandeerd inkomen is. Als je bedrijf mislukt of je kunt niet genoeg klanten vinden, kun je snel in financiële problemen komen.
Bovendien moet je als zelfstandige vaak veel uren maken en hard werken. In het begin kan het zijn dat je ‘s avonds en in het weekend moet werken om je bedrijf van de grond te krijgen. Dit kan moeilijk zijn voor mensen met een gezin of andere verplichtingen buiten het werk.
Ten slotte kan zelfstandig ondernemerschap isolerend werken omdat je geen collega’s of baas meer hebt om dagelijks mee om te gaan. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en frustratie als er niet goed mee wordt omgegaan.

Conclusie
Zelfstandigheid is de toestand waarin je voor jezelf werkt in plaats van voor een werkgever, en heeft vele voor- en nadelen die moeten worden overwogen voordat je de beslissing neemt om eigen baas te worden. Enkele voordelen zijn dat je volledige controle hebt over je tijd en schema, dat je meer geld kunt verdienen dan als werknemer, en dat je vaak meer vrijheid hebt over hoe je werkt. Enkele nadelen zijn risico’s zoals geen gegarandeerd inkomen, lange uren die nodig zijn om je bedrijf van de grond te krijgen, en gevoelens van eenzaamheid door een gebrek aan dagelijkse interactie met collega’s.

Voor mensen die zelfstandig zijn of een eigen bedrijf hebben, kan een inkomensbescherming verzekering een waardevolle vorm van financiële bescherming zijn. Deze soort verzekering geeft een maandelijkse uitkering als je door ziekte of verwonding niet in staat bent te werken. De uitkering kan een deel van je gederfde inkomsten vervangen en je helpen je levensstijl te handhaven terwijl je herstelt.


Inkomensbescherming polis

Er zijn een paar dingen waarmee je rekening moet houden als je een inkomensbescherming polis kiest, zoals het bedrag van de dekking die je nodig hebt en de lengte van de uitkeringsduur. Je moet ook beslissen of je een polis met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wilt of een die alleen uitkeert als je volledig arbeidsongeschikt bent. Het maandelijkse uitkeringsbedrag is gebaseerd op je huidige salaris en kan aangepast worden aan je budget.

Inkomensverzekering

Een inkomensverzekering is een belangrijk onderdeel van je financiële planning, vooral voor wie zelfstandig is of een eigen bedrijf heeft. Een polis met maandelijkse uitkeringen kan je gemoedsrust geven in de wetenschap dat je een vangnet hebt als je ooit door ziekte of verwonding niet in staat bent te werken

Conclusie
Als je zelfstandige bent of een eigen bedrijf hebt, kan een inkomensbescherming verzekering een waardevolle vorm van financiële bescherming zijn. Deze soort verzekering geeft een maandelijkse uitkering als je door ziekte of verwonding niet in staat bent te werken, die een deel van je gederfde inkomsten kan vervangen en je kan helpen je levensstijl te handhaven terwijl je herstelt. Er zijn een paar dingen waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van een inkomensbescherming polis, zoals het bedrag van de dekking die je nodig hebt en de lengte van de uitkeringsduur. Een inkomensbescherming verzekering is een belangrijk onderdeel van de financiële planning, vooral voor wie zelfstandig is of een eigen bedrijf heeft. Een polis met maandelijkse uitkeringen kan je gemoedsrust geven in de wetenschap dat je over een vangnet beschikt als je ooit door ziekte of verwonding niet in staat bent te werken.

Wanbetaler

Het beste wat u als zelfstandige kunt doen als uw klant niet betaalt, is een goed debiteurenbeleid voeren. Dit zal u helpen om uw liquiditeitspositie te beschermen en uw bedrijf soepel te laten draaien. Uw debiteurenbeleid zou moeten bestaan uit het sturen van een vriendelijke herinnering aan de klant, gevolgd door een formele aanmaning als de betaling nog steeds uitblijft. Indien u de vordering niet zelf kunt innen, kan PZO u helpen met een incassoprocedure.

Als u niet op de betaling kunt wachten, kunt u een aantal maatregelen nemen. Ten eerste kunt u proberen te onderhandelen met de klant. Als dat niet werkt, kunt u een gerechtelijke procedure starten. Daarnaast kunt u ook een incassobureau inschakelen.

Het korte antwoord is: zo snel mogelijk. Het is het beste om een gerechtelijke procedure te beginnen zolang de schuldenaar nog activa heeft. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om de schuld in te vorderen.

Wanneer u een formele aanmaning naar de klant stuurt, kunt u ook de incassokosten en rente vorderen. Dit zal helpen om de kosten te dekken die u hebt gemaakt om de betaling van de klant te verkrijgen.

Niet-betaling van een schuld kan verschillende gevolgen hebben. De belangrijkste zijn: u gaat geld verliezen, u krijgt een slechte kredietwaardigheid en u moet misschien zelfs uw bezittingen verkopen. Het is dus van groot belang dat u actie onderneemt als de klant niet binnen de afgesproken betalingstermijn betaalt.

Er zijn nog een paar andere risico’s verbonden aan wanbetaling. Een daarvan is dat u misschien niet als zelfstandige kunt werken als u niet over de liquide middelen beschikt om uw kosten te dekken. Bovendien kan het zijn dat u juridische kosten moet betalen als u besluit de schuld via een incassoprocedure te vervolgen.

Wkkgz

De Wkkgz regelt een snelle aanpak van klachten, het veilig regelen van incidenten en zorgt voor een open inzicht voor cliënten.

Als zzp’er in de zorg moet je vanuit de Wkkgz tenminste een Klachtenfunctionaris hebben en zijn aangesloten bij een externe Geschillencommissie. Door je aan te sluiten bij ZZP Nederland kun je al voor €50,- ex. btw per jaar voldoen aan deze eisen.

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat wat goede zorg inhoudt. Met de Wkkgz ontstaat er openheid over een klacht of ongewenste gebeurtenis van een cliënt, waardoor de zorgverlener er weer van kan leren. Zo blijft de kwaliteit van de zorg hoog.”

Als je zorg verleent via de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), als de cliënt zelf betaalt, je in het BIG-register vermeld staat, je alternatieve geneeswijzen aanbiedt of cosmetische behandelingen aanbiedt.

Gebruik de kracht van je netwerk

Als zzp’er heb je onzichtbaar goud in handen. Je hebt een netwerk vol betrouwbaar talent en ziet de opdrachten binnenstromen. Via Eleanor verbind je eenvoudig freelancers uit je vertrouwde netwerk aan opdrachtgevers. Zonder administratief of juridisch gedoe. Dat levert je een mooi extra inkomen op!