Verdien geld met jouw netwerk

Wanneer begint de betalingstermijn te lopen?

De betalingstermijn gaat in het algemeen in op de dag dat de factuur wordt uitgereikt.

BLOG: Zo kom je aan nieuwe opdrachten als ZZP’er

Dus je bent een freelancer en je bent op zoek naar manieren om meer opdrachten te krijgen.

Online zzp-platform Eleanor laat zzp’ers opdrachten delen met hun vertrouwde netwerk. Heb je geen tijd voor een opdracht? Dan draag je simpelweg een freelancer aan en verdien je hier zelf een leuk extra inkomen aan.

Eleanor is een product van freelancers, voor freelancers. In onze nieuwe blog hebben we waardevolle tips op een rijtje gezet die jou helpen om aan meer opdrachten te komen.

Een must read voor elke zzp’er! Klik op ‘meer informatie’ en lees het zelf!

Meer informatie

Betalingen gerelateerde vragen voor zelfstandige ondernemers

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Betalingen

In het algemeen moet de klant zich houden aan de betalingstermijn die is overeengekomen. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin u met uw klant een andere betalingstermijn kunt overeenkomen. Als uw klant bijvoorbeeld een overheidsinstantie is, moet hij altijd binnen 30 dagen betalen. Is uw klant een groot bedrijf, dan mag hij als leverancier of dienstverlener geen betalingstermijn hanteren die langer is dan 60 dagen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers (zzp).n

Er zijn ook kosten die in rekening kunnen worden gebracht voor het opstellen en indienen van een rechtsvordering. Deze kosten zijn eveneens een percentage van het factuurbedrag, en kunnen worden berekend met behulp van diverse op het internet beschikbare rekeninstrumenten.

Overheidsinstanties zijn verplicht facturen binnen 30 dagen te betalen, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een verlenging tot maximaal 60 dagen rechtvaardigen.

Als een bedrijf zich niet aan de betalingstermijn houdt, kan het een betalingsachterstand in rekening brengen. De achterstand mag niet meer bedragen dan de rente die de schuldeiser zou hebben verdiend als de schuld op tijd was betaald. Bovendien mag het bedrijf pas beginnen met het aanrekenen van achterstallige betalingen nadat het een ingebrekestelling aan de schuldenaar heeft gestuurd.

Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is alleen toegestaan als dit niet nadelig is voor de schuldeiser. Dit betekent dat de schuldeiser ook bij uitstel van betaling aan zijn financiële verplichtingen moet kunnen blijven voldoen. Als de schuldeiser nadelige gevolgen zou ondervinden van een betalingsachterstand, dan mag de betalingstermijn niet langer zijn dan 60 dagen.

Er zijn een paar uitzonderingen op de betalingstermijn van 30 dagen. Als uw klant een overheidsinstantie is, moet hij altijd binnen 30 dagen betalen. Als de klant een grote onderneming is, mag hij geen betalingstermijn van meer dan 60 dagen hanteren voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen.

U mag wettelijke rente in rekening brengen, dat is het rentepercentage dat in rekening mag worden gebracht zodra de klant is ingelicht. Dit kan bijvoorbeeld op de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn of in de aanmaningsbrief.

Gebruik de kracht van je netwerk

Als zzp’er heb je onzichtbaar goud in handen. Je hebt een netwerk vol betrouwbaar talent en ziet de opdrachten binnenstromen. Via Eleanor verbind je eenvoudig freelancers uit je vertrouwde netwerk aan opdrachtgevers. Zonder administratief of juridisch gedoe. Dat levert je een mooi extra inkomen op!