Verdien geld met jouw netwerk

Wat is de betalingstermijn die door de klant moet worden gehanteerd?

De door de klant te hanteren betalingstermijn is 60 dagen. Dit tenzij in het contract een andere termijn is overeengekomen.

BLOG: 11 stappen om te starten als ZZP’er

Als startende zzp’er kom je terecht in een hele nieuwe wereld. De KvK, btw-aangifte, zakelijke verzekeringen en een uurtarief… het zijn dingen waar je wanneer je in loondienst werkt niets mee te maken hebt. In dit artikel lees je 11 dingen die je niet mag vergeten voor je gaat starten als zzp’er. Pak je checklist erbij en zet je eerste stappen als zelfstandige!

Meer informatie

Betalingen gerelateerde vragen voor ZZP’ers

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Betalingen

In het algemeen moet de klant zich houden aan de betalingstermijn die is overeengekomen. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin u met uw klant een andere betalingstermijn kunt overeenkomen. Als uw klant bijvoorbeeld een overheidsinstantie is, moet hij altijd binnen 30 dagen betalen. Is uw klant een groot bedrijf, dan mag hij als leverancier of dienstverlener geen betalingstermijn hanteren die langer is dan 60 dagen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers (zzp).n

Er zijn ook kosten die in rekening kunnen worden gebracht voor het opstellen en indienen van een rechtsvordering. Deze kosten zijn eveneens een percentage van het factuurbedrag, en kunnen worden berekend met behulp van diverse op het internet beschikbare rekeninstrumenten.

Overheidsinstanties zijn verplicht facturen binnen 30 dagen te betalen, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een verlenging tot maximaal 60 dagen rechtvaardigen.

Als een bedrijf zich niet aan de betalingstermijn houdt, kan het een betalingsachterstand in rekening brengen. De achterstand mag niet meer bedragen dan de rente die de schuldeiser zou hebben verdiend als de schuld op tijd was betaald. Bovendien mag het bedrijf pas beginnen met het aanrekenen van achterstallige betalingen nadat het een ingebrekestelling aan de schuldenaar heeft gestuurd.

Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is alleen toegestaan als dit niet nadelig is voor de schuldeiser. Dit betekent dat de schuldeiser ook bij uitstel van betaling aan zijn financiële verplichtingen moet kunnen blijven voldoen. Als de schuldeiser nadelige gevolgen zou ondervinden van een betalingsachterstand, dan mag de betalingstermijn niet langer zijn dan 60 dagen.

Er zijn een paar uitzonderingen op de betalingstermijn van 30 dagen. Als uw klant een overheidsinstantie is, moet hij altijd binnen 30 dagen betalen. Als de klant een grote onderneming is, mag hij geen betalingstermijn van meer dan 60 dagen hanteren voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen.

U mag wettelijke rente in rekening brengen, dat is het rentepercentage dat in rekening mag worden gebracht zodra de klant is ingelicht. Dit kan bijvoorbeeld op de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn of in de aanmaningsbrief.

Gebruik de kracht van je netwerk

Als zzp’er heb je onzichtbaar goud in handen. Je hebt een netwerk vol betrouwbaar talent en ziet de opdrachten binnenstromen. Via Eleanor verbind je eenvoudig freelancers uit je vertrouwde netwerk aan opdrachtgevers. Zonder administratief of juridisch gedoe. Dat levert je een mooi extra inkomen op!