Verdien geld met jouw netwerk

Welke heffingskortingen zijn er?

Er zijn verschillende heffingskortingen: Algemene heffingskorting; Arbeidskorting;nInkomensafhankelijke combinatiekorting; Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden; Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden; Jonggehandicaptenkorting; Heffingskorting voor groene beleggingen.

BLOG: 11 stappen om te starten als ZZP’er

Als startende zzp’er kom je terecht in een hele nieuwe wereld. De KvK, btw-aangifte, zakelijke verzekeringen en een uurtarief… het zijn dingen waar je wanneer je in loondienst werkt niets mee te maken hebt. In dit artikel lees je 11 dingen die je niet mag vergeten voor je gaat starten als zzp’er. Pak je checklist erbij en zet je eerste stappen als zelfstandige!

Meer informatie

Aftrekposten en Kortingen gerelateerde vragen voor freelancers

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Aftrekposten en Kortingen

De Belastingdienst bekijkt of de kosten die je maakt volledig zakelijk zijn. Het kan natuurlijk voorkomen dat je kosten maakt, die naast een zakelijk karakter, ook een persoonlijk karakter hebben. Alleen het zakelijke deel is in dit geval aftrekbaar.

Als ondernemer kun je belastingvoordeel halen uit de volgende posten: aftrekbare kosten, afschrijvingen, zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, startersaftrek, investeringsaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR), meewerkaftrek voor je partner stakingsaftrek, en je ondernemersverliezen.

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat je mag aftrekken van je gemaakte winst. En dat is voordelig, want hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. Vanaf 2012 tot en met 2019 was de zelfstandigenaftrek een vast bedrag van €7.280,-. De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2021 € 6.670 (was € 7.030 in 2020) en zal in de komende 15 jaar worden afgebouwd naar € 3.240.

Er zijn verschillende heffingskortingen: Algemene heffingskorting; Arbeidskorting;nInkomensafhankelijke combinatiekorting; Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden; Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden; Jonggehandicaptenkorting; Heffingskorting voor groene beleggingen.

De heffingskortingen zijn kortingen op je inkomstenbelasting. Je betaalt hierdoor dus minder belasting. Er zijn verschillende heffingskortingen in Nederland. De algemene heffingskorting geldt voor iedereen die in Nederland werkt. Of je voor andere heffingskortingen in aanmerking komt, hangt af van je persoonlijke situatie.

Hierbij telt niet de behaalde winst bij: de vergoeding voor onteigening, het (gedeeltelijk) staken van de onderneming, en het (gedeeltelijk) overbrengen van de onderneming naar het buitenland.

Helaas is dit niet het geval. Pas als de Belastingdienst jou ziet als ‘ondernemer’, heb je recht tot de meeste aftrekposten. Dit hangt o.a. af van: hoeveel winst je maakt, je zelfstandigheid, het urencriterium, je kapitaal, aantal opdrachtgevers en ondernemersrisico.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd. De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2021 € 6.670 (was € 7.030 in 2020) en zal tot in 2030 worden afgebouwd naar € 1.200. Dit met de reden om het verschil tussen werknemers in loondienst en zelfstandigen te verkleinen.

Als zzp’er heb je ontzettend veel aftrekposten. Zo kan je de werkruimte aan huis, seminars en congressen, studieboeken en materialen en reiskosten aftrekken.

Je krijgt meewerkaftrek als je voldoet aan de volgende voorwaarden: je bent ondernemer, je voldoet aan het urencriterium, en je partner werkt minstens 525 uren of krijgt een partnervergoeding lager dan €5.000.

Je mag de btw op gas, water en elektriciteit, onderhoud en inrichting aftrekken. Voor aftrek van de internet- en telefoonverbinding moet aangetoond kunnen worden dat deze alleen voor de onderneming gebruikt worden. Ook kan je schoonmaakkosten en verzekeringen aftrekken.

Als zzp’er heb je vaak ook recht op arbeidskorting. Arbeidskorting is een belastingvoordeel voor iedereen die inkomen heeft uit loondienst, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Als zelfstandig ondernemer moet je de arbeidskorting zelf berekenen. De korting is afhankelijk van je inkomen.

Meewerkaftrek is een bedrag dat je van je winst mag aftrekken als je partner onbetaald meewerkt in je onderneming. Het bedrag hangt af van de hoogte van je winst en het aantal uren dat je partner meewerkt.

Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek als:je ondernemer bent voor de Belastingdienst;nje voldoet aan het urencriterium;nje op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt. Heb je de AOW-leeftijd al wel bereikt? Dat is de zelfstandigenaftrek de helft.nn

Heb je een koopwoning? Dan moet de werkruimte ‘zelfstandig’ zijn. Dit betekent dat het een eigen opgang, toilet en energievoorziening heeft. Ook dien je minimaal 30% van je tijd aan je onderneming in deze ruimte door te brengen. Voldoe je niet aan deze eisen dan heb je geen recht op de aftrekposten.

Gebruik de kracht van je netwerk

Als zzp’er heb je onzichtbaar goud in handen. Je hebt een netwerk vol betrouwbaar talent en ziet de opdrachten binnenstromen. Via Eleanor verbind je eenvoudig freelancers uit je vertrouwde netwerk aan opdrachtgevers. Zonder administratief of juridisch gedoe. Dat levert je een mooi extra inkomen op!