Verdien geld met jouw netwerk

Betalingen

Het is niet meer dan normaal dat u als zelfstandige wilt dat uw facturen tijdig door uw klant worden betaald. Hoe zorgt u ervoor dat dit gebeurt? Hieronder vindt u een aantal zaken waarmee u rekening moet houden in het kader van b2b-relaties. Als uw opdrachtgever een consument is, kunnen er andere voorwaarden gelden

Betalingsvoorwaarden

In de overeenkomst die u met de klant sluit of in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zal meestal iets staan over de betalingstermijn die gehanteerd wordt. De opdrachtgever moet zich aan deze betalingstermijn houden. Als uw opdrachtgever een bedrijf is, dan geldt de Europese Richtlijn bestrijding betalingsachterstand. Daarin staan een aantal duidelijke uitgangspunten

Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Als een betalingstermijn van meer dan 60 dagen geldt, kan deze alleen worden verlengd als daar goede redenen voor zijn en de schuldeiser daar geen nadeel van ondervindt. U mag ook achterstandsrente in rekening brengen, maar die moet wel aan bepaalde eisen voldoen

Vertragingsrente

Er worden vaak kosten in rekening gebracht als een klant uw factuur niet op tijd betaalt. In de algemene voorwaarden wordt bij de beoordeling van de kosten onderscheid gemaakt tussen bedrijven en consumenten. Naast deze wettelijke kosten kunt u ook boeteclausules krijgen of een overeenkomst met uw klant die het mogelijk maakt om onder bepaalde omstandigheden bepaalde extra incassokosten toe te passen

Boeteclausules

Om ervoor te zorgen dat uw facturen op tijd worden betaald, moet u enig inzicht hebben in het betalingsgedrag van uw klanten. Er zijn verschillende dingen die u hier kunt doen

Een incassobureau of zelfs uw bank kan misschien helpen, maar dat kost u geld. U kunt ook proberen gebruik te maken van de diensten van een externe incassospecialist zoals PZO Collect. Als er geen directe relatie is tussen u en de klant die geld schuldig is, dan is het wellicht het beste om dit te laten afhandelen door een professional.

Overzicht van veel gestelde vragen betreft het onderwerp Betalingen voor ZZP'ers en freelancers

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Betalingen

In het algemeen moet de klant zich houden aan de betalingstermijn die is overeengekomen. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin u met uw klant een andere betalingstermijn kunt overeenkomen. Als uw klant bijvoorbeeld een overheidsinstantie is, moet hij altijd binnen 30 dagen betalen. Is uw klant een groot bedrijf, dan mag hij als leverancier of dienstverlener geen betalingstermijn hanteren die langer is dan 60 dagen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers (zzp).n

Er zijn ook kosten die in rekening kunnen worden gebracht voor het opstellen en indienen van een rechtsvordering. Deze kosten zijn eveneens een percentage van het factuurbedrag, en kunnen worden berekend met behulp van diverse op het internet beschikbare rekeninstrumenten.

Een onderneming moet een factuur binnen 60 dagen betalen, tenzij in het contract een andere termijn is overeengekomen.

De door de klant te hanteren betalingstermijn is 60 dagen. Dit tenzij in het contract een andere termijn is overeengekomen.

Overheidsinstanties zijn verplicht facturen binnen 30 dagen te betalen, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een verlenging tot maximaal 60 dagen rechtvaardigen.

Incassokosten kunnen in rekening worden gebracht tot een percentage van 15% van het factuurbedrag.

De betalingstermijn die geldt indien geen betalingstermijn is overeengekomen, bedraagt 30 dagen.

Als een bedrijf zich niet aan de betalingstermijn houdt, kan het een betalingsachterstand in rekening brengen. De achterstand mag niet meer bedragen dan de rente die de schuldeiser zou hebben verdiend als de schuld op tijd was betaald. Bovendien mag het bedrijf pas beginnen met het aanrekenen van achterstallige betalingen nadat het een ingebrekestelling aan de schuldenaar heeft gestuurd.

De wettelijke rente kan in rekening worden gebracht zodra de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld. Dit kan al op de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn of bijvoorbeeld in de aanmaningsbrief.

De betalingstermijn gaat in het algemeen in op de dag dat de factuur wordt uitgereikt.

Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is alleen toegestaan als dit niet nadelig is voor de schuldeiser. Dit betekent dat de schuldeiser ook bij uitstel van betaling aan zijn financiële verplichtingen moet kunnen blijven voldoen. Als de schuldeiser nadelige gevolgen zou ondervinden van een betalingsachterstand, dan mag de betalingstermijn niet langer zijn dan 60 dagen.

Overheidsinstanties moeten altijd binnen 30 dagen betalen, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een verlenging tot maximaal 60 dagen rechtvaardigen.

Er zijn een paar uitzonderingen op de betalingstermijn van 30 dagen. Als uw klant een overheidsinstantie is, moet hij altijd binnen 30 dagen betalen. Als de klant een grote onderneming is, mag hij geen betalingstermijn van meer dan 60 dagen hanteren voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen.

U mag wettelijke rente in rekening brengen, dat is het rentepercentage dat in rekening mag worden gebracht zodra de klant is ingelicht. Dit kan bijvoorbeeld op de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn of in de aanmaningsbrief.

Ja, er zijn betalingstermijnen die langer zijn dan 60 dagen. Dit is alleen toegestaan als het niet nadelig is voor de schuldeiser. Als de schuldeiser instemt met een betalingstermijn die langer is dan 60 dagen, dan is dit toegestaan.

Als de klant na ontvangst van een aanmaningsbrief nog steeds niet betaalt, kunt u juridische stappen ondernemen. U kunt dit zelf doen of gebruik maken van de diensten van een advocaat of incassobureau.

Wij vinden dat jij als freelancer beter verdient

Ben je graag goed voorbereid?

MAAK DAN NU ALVAST EEN ACCOUNT AAN

Vul je gegevens in, ontvang automatisch een link in je mailbox en maak je profiel compleet.

Je kunt nu gelijk gebruikmaken van verschillende handige tools zoals modelovereenkomsten.

Ik ken al dé perfecte Eleanor match!

MELD JE DAN NU AAN.
Vul je eigen gegevens in, die van je collega-{zzp’er|freelancer|ondernemer} en de opdrachtgever. Zij ontvangen dan automatisch een link zodat zij ook een account kunnen aanmaken. Daarna hoeven zij alleen nog maar de details van het project in te vullen.